Truy cập nội dung luôn

Thông tin - Thông báo của Trường Thông tin - Thông báo của Trường

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K62
08 tháng 01, 2021
Đăng ký nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp TA1 và TA2(IPE) K62 Viện Ngoại ngữ   Để phục vụ cho sinh viên K62 đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kì 20202, Viện Ngoại ngữ đề...
1