Truy cập nội dung luôn

Tầm nhìn Tầm nhìn

1. Sứ mệnh: Viện Ngoại ngữ là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ-văn hóa cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.


2. Tầm nhìn: Trở thành một đơn vị đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực ngoại ngữ chuyên ngành có uy tín trên phạm vi cả nước.