Truy cập nội dung luôn

Liên hệ Liên hệ

Mọi liên hệ về chương trình học, tuyển sinh và các hợp tác khác, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Viện Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nhà D4, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại:  (0084)-(0)32-861-4459

Email: sofl@hust.edu.vn

 

Ngoài ra, Viện Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội có sự hiện diện trên các kênh thông tin và tương tác chính thức sau.

1. Website của Viện:

https://sofl.hust.edu.vn/

2. Trang facebook chính thức của Viện: 

https://www.facebook.com/sofl.at.hust/

3. Kênh Youtube của Viện: 

https://www.youtube.com/channel/UCWk_6GtO5wTAl9H3zjRG7xg?fbclid=IwAR0qupclYetNjoRpsS_R3U9yodumeyX53lY5_O0LbnoppweoTA7z7IBLtbo

4. Kênh Titok của Viện: 

https://www.tiktok.com/@vienngoaingudhbk

5. Kênh Instagram của Viện:

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/vienngoaingu.dhbkhn/