Truy cập nội dung luôn

Lịch sử Lịch sử

Dưới đây là các chặng đường hình thành và phát triển của Viện Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội

   1956

Thành lập Tổ Tiếng Nga
   1958
Tổ Tiếng Nga phát triển thành Bộ môn Tiếng Nga
   1975
Bộ môn Ngoại ngữ được thành lập, giảng dạy hai thứ tiếng: Tiếng Nga & Tiếng Anh
   1989
Thành lập Khoa Ngoại ngữ trên cơ sở Bộ môn Ngoại ngữ
   1992
Khoa Ngoại ngữ phát triển, thành lập Tổ Tiếng Pháp
   1996
Khoa Ngoại ngữ hoạt động theo cơ chế quản lý 3 cấp: Trường - Khoa - Bộ môn.
Khoa Ngoại ngữ lúc này có 3 Bộ môn: Bộ môn Tiếng Nga, Bộ môn Tiếng Anh và Bộ môn Tiếng Pháp.
   1997
Xây dựng Chương trình Đào tạo Cử nhân Ngoại ngữ Chuyên ngành Khoa học - Kỹ thuật và Công nghệ
   1999
Dự án Đào tạo Cử nhân Ngoại ngữ Chuyên ngành KH-KT&CN được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phê duyệt theo Quyết định số 1832/QĐ/BGD&ĐT-ĐH ngày 24/5/1999
   2000
Tuyển sinh Hệ Cử nhân Tiếng Anh Chuyên ngành KH-KT&CN Khoá 1
   2005
169 sinh viên Khoá 1 Hệ Cử nhân Tiếng Anh Chuyên ngành KH-KT&CN tốt nghiệp
   2010
Hơn 800 sinh viên hệ Cử nhân tiếng Anh KH-KT & CN đã tốt nghiệp, hiện có gần 800 sinh viên đang theo học chương trình này
   2010 Tuyển sinh Hệ Cử nhân Tiếng Anh Chuyên ngành KH-KT&CN Văn bằng 2 Khoá 1
   2011 Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo chương trình Cử nhân tiếng Anh Nghề nghiệp Quốc tế IPE (International Professional English) do chính phủ Anh tài trợ
   2011 Ký kết Văn bản hợp tác đào tạo chương trình Cử nhân tiếng Anh Nghề nghiệp Quốc tế IPE (International Professional English) do chính phủ Anh tài trợ
09/2011 Tuyển sinh Hệ Cử nhân tiếng Anh Nghề nghiệp Quốc tế IPE (International Professional English) khóa 1