Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

  • Tên tiếng Anh: Department of Applied Linguistics and British - American Studies
  • Trưởng bộ môn: Thạc sĩ Lê Nữ Cẩm Lệ

Head: Le Nu Cam Le, M.A.

  • Phó trưởng bộ môn: Thạc sĩ Phạm Thanh Tâm

Vice-Head: Pham Thanh Tam, M.A.

  • Địa chỉ: phòng 204 – D4, Viện Ngoại Ngữ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Address: Room 204 – Building D4, School of Foreign Languages, Hanoi University of Science and Technology

Bộ môn Lý thuyết tiếng và Văn hóa Văn minh Anh – Mỹ được thành lập vào năm 2000 cùng với sự ra đời của Chương trình Cử nhân Ngôn Ngữ Anh Chuyên ngành Khoa học Kĩ thuật và Công Nghệ của Viện Ngoại ngữ với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề. Hiện nay Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các học phần thuộc hai mảng Lý thuyết tiếng và Văn hóa Văn minh Anh-Mỹ.

Bộ môn Lý thuyết tiếng và Văn hóa Văn minh Anh – Mỹ  luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động chuyên môn sâu của Viện thông qua các hoạt động giảng dạy, tham gia hội thảo trong và ngoài nước, nghiên cứu, xuất bản và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Các hoạt động chuyên môn là nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu của bộ môn nhằm xây dựng tập thể vững mạnh có chiều sâu cả về chất lượng và số lượng. Cán bộ của bộ môn đã chủ trì và tham gia nhiều các đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp trường và các dự án do EU tài trợ. Cán bộ của bộ môn cũng xuất bản bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, cũng như xuất bản giáo trình và sách chuyên khảo.

Trong những năm vừa qua, Bộ môn đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế thông qua việc thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học với các đối tác.

Đội ngũ  giảng viên

Bộ môn Lý thuyết tiếng và Văn hóa Văn minh có đội ngũ giảng viên tâm huyết, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế, nhuần nhuyễn trong phương pháp, thân thiện và gần gũi với sinh viên.

Bộ môn hiện có 10 giảng viên, gồm 1 Tiến sĩ và 9 Thạc sĩ. Trong số này có 2 giảng viên chính. Giảng viên của Bộ môn được đào tạo bài bản chuyên sâu từ các đại học danh tiếng của Vương Quốc Anh, Úc và New Zealand.

Các giảng viên cũng tham gia các chương trình trao đổi học thuật, khóa học ngắn hạn phát triển chuyên môn về phương pháp giảng dạy, văn hóa Châu Âu tại Mỹ, Cộng hòa Áo, Cộng hòa Ý, Rumani và Phần Lan.

Giảng viên Bộ môn cũng tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, trình bày báo cáo tại các hội nghị trong nước và quốc tế; công bố nhiều bài báo trong các tạp chí chuyên ngành cũng như xuất bản sách giáo trình và sách chuyên khảo.

Định hướng phát triển của đơn vị:

Bộ môn Lý thuyết tiếng và Văn hóa Văn minh Anh Mỹ xây dựng định hướng phát triển trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu mạnh, hàng đầu về Lý thuyết tiếng và Văn hóa văn minh Anh Mỹ phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu; thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược của Viện cũng như của Trường đại học Bách khoa Hà nội.

Các hướng nghiên cứu chính:

Ngữ âm và Âm vị học Tiếng Anh / Từ vựng học Tiếng Anh

Cú pháp học Tiếng Anh / Ngữ nghĩa học

Phân tích ngôn ngữ / Nhận thức Ngôn ngữ

Tiếng Anh trên thế giới / Văn hóa Xã hội Anh

Văn hóa Xã hội Mỹ / Quốc tế học / Phương pháp giảng dạy tiếng Anh