Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

 

 • Tên BM: Bộ môn Tiếng Anh Chuyên nghiệp
 • Trưởng Bộ môn: Đậu Thị Lê Hiếu
 • Phó Trưởng Bộ môn: Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thanh Mai
 • Địa chỉ: Phòng 201 – Nhà D4
 • Tel.: (844)29682973
 • Email:
 • Sơ lược về quá trình hình thành phát triển: 

Bộ môn Tiếng Anh Chuyên nghiệp ra đời vào năm học 2013-2014 khi tách ra từ Bộ môn Thực hành tiếng và Dịch. Những môn học do Bộ môn phụ trách sẽ tạo nên nền tảng về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành cử nhân Ngôn ngữ Anh thuộc cả chương trình Tiếng Anh Khoa học và Công nghệ và Tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế.

Để đáp ứng được nhu cầu lớn về nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế của Việt Nam trước những thay đổi không ngừng về Khoa học và công nghệ, Bộ môn luôn tích cực nghiên cứu và tiến hành đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá với định hướng kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa trong và ngoài nước. Chuyên môn và kinh nghiệm của giảng viên thuộc nhiều thế hệ đã từng làm việc trong và ngoài nước đã giúp đáp ứng được chuẩn đầu ra của học phần, của chương trình đào tạo.

Có thể nói Bộ môn TACN luôn là một viên gạch quan trọng tạo nên ngôi nhà Viện Ngoại ngữ vững chắc và đoàn kết.

 • Giới thiệu chung về đội ngũ cán bộ BM: 

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều thế hệ, giữa nhiệt huyết và kinh nghiệm, giữa trí tuệ và tâm huyết, giữa năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu. Tất cả các giảng viên đều có trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ và phần lớn được đào tạo bài bản từ các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc, Bỉ v.v. về các mảng như Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn ngữ Tiếng Anh, Đào tạo và phát triển giáo viên, Đánh giá́ chất lượng giáo dục, Đổi mới giáo dục - nâng cao chất lượng trường học, Marketing trong giáo dục, Ngoại ngữ chuyên ngành và các vấn đề liên quan. Với tinh thần luôn vận động để làm mới và hoàn thiện mình, giảng viên Bộ môn tích cực tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn, cập nhật những thay đổi trong môi trường dạy và học ngoại ngữ trong nước và trên thế giới.

 • Các học phần do BM phụ trách:

Trong những môn học do bộ môn phu trách, với sự hỗ trợ của giảng viên, người học sẽ tự xây dựng vốn kiến thức và kỹ năng, hình thành ý tưởng, thực hiện các ý tưởng đó và từ đó tích lũy thành năng lực để có thể vận dụng trong môi trường làm việc trong tương lai.

Chương trình Cử nhân Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật

 • Tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh
 • Tiếng Anh Hoá - Môi trường
 • Tiếng Anh  Kỹ thuật Điện - Điện tử
 • Tiếng Anh Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Tiếng Anh Cơ khí và Khoa học Vật liệu
 • Tiếng Anh chuyên ngành theo dự án
 • Lý thuyết biên - phiên dịch
 • Biên dịch
 • Biên dịch KHCN
 • Biên dịch KHCN nâng cao
 • Phiên dịch
 • Phiên dịch KHCN
 • Phiên dịch KHCN nâng cao
 • Biên - Phiên dịch KHCN
 • P.P.nghiên cứu khoa học
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Chương trình song bằng Cử nhân Tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế

 • Tiếng Anh nghề nghiệp 3
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2
 • Tiếng Anh chuyên ngành 3
 • Tiếng Anh chuyên ngành 4
 • Lý thuyết biên phiên dịch
 • Thực hành biên phiên dịch 1
 • Thực hành biên phiên dịch 2
 • Thực hành biên phiên dịch 3
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Phương pháp giảng dạy đại cương
 • Định hướng nghiên cứu của BM: Hiện tại giảng viên trong Bộ môn thực hiện các nghiên cứu tương đối đa dạng về nhiều mảng trong giảng dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu là nhằm cải tiến chương trình đào tạo và nâng cao hiệu quả dạy-học trong các mảng chuyên môn mà mình phụ trách. Các hướng nghiên cứu cụ thể như sau:
  • Phân tích nhu cầu và xây dựng chương trình
  • Phát triển học liệu
  • Kiểm tra-đánh giá
  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  • Tích hợp CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ (bao gồm cả Dạy học kết hợp)
  • Các nghiên cứu khác liên quan tới lĩnh vực giáo dục