Skip to Content

Thư ngỏ Thư ngỏ

 

Mùa thu năm 1956, để đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh chống thực dân Pháp và chuẩn bị cán bộ cho miền Nam và đất nước sau này, Đảng và Chính phủ đã ra quyết định thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN). Trong buổi đầu khó khăn, cùng với các bộ môn chuyên ngành khác, Tổ tiếng Nga - tiền thân của Khoa Ngoại ngữ ngày nay - cũng được thành lập với 07 cán bộ giảng dạy (CBGD). Như vậy, quá trình ra đời và phát triển của Khoa Ngoại ngữ luôn gắn liền với quá trình trưởng thành và phát triển của  ĐHBKHN, gắn liền với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam XHCN.

Từ một Tổ tiếng Nga với số lượng CBGD ít ỏi, đến nay Khoa Ngoại ngữ của ĐHBKHN đã có gần 100 cán bộ viên chức. Từ chỗ chỉ có một Tổ tiếng Nga, nay Khoa Ngoại ngữ đã có 12 Nhóm chuyên môn với các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật và Trung. Khoa Ngoại ngữ đảm nhận 02 mảng đào tạo chính: đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên khối kĩ thuật và đào tào Cử nhân Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học - Kĩ thuật và Công nghệ với số lượng hàng năm là hơn 1000 sinh viên.

Trong chặng đường phát triển của mình, Khoa Ngoại ngữ - ĐHBKHN đã có những bước phát triển to lớn cả về lượng lẫn về chất, đáp ứng được các yêu cầu và đòi hỏi của nhà trường và xã hội về việc giảng dạy và trang bị ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành cho hàng trăm nghìn đội ngũ kỹ sư các thế hệ và hơn 1000 các nhà biên phiên dịch và giáo viên giảng dạy Tiếng Anh làm việc trong môi trường Kỹ thụât và Công nghệ. Bên cạnh đó phong trào NCKH cũng được cán bộ giảng dạy và sinh viên trong Khoa hưởng ứng và tham gia nhiệt tình

Với những thành tựu đã đạt được, cán bộ và sinh viên Khoa Ngoại ngữ tiếp tục cố gắng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, chuẩn hoá chương trình đào tạo cũng như đội ngũ CBGD, hướng tới một chương trình đào tạo cập nhật, tiên tiến, không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập hoá,  toàn cầu hoá, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Khoa Ngoại ngữ, của Đại  học  Bách  khoa Hà  Nội, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hoá, đẩy nhanh tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, Khoa Ngoại ngữ kính mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Lãnh đạo Đại học, sự ủng hộ và phấn đấu hết mình của toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên trong Khoa cũng như sự hợp tác nhiệt tình của các đối tác trong và ngoài nước.

 

Thân ái,

Quyền Trưởng Khoa

 

TS. NGUYỄN VIỆT KHOA