Skip to Content

Thông tin - Thông báo của Trường Thông tin - Thông báo của Trường

Tài liệu hướng dẫn luận án tốt nghiệp IPE
23 tháng 02, 2022
Để giúp các sinh viên IPE nắm được các quy định liên quan tới việc trình bày luận án tốt nghiệp, Viện Ngoại Ngữ gửi các bạn bộ tài liệu hướng dẫn luận án tốt nghiệp trong liên kết đính kèm dưới...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K63
17 tháng 01, 2022
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K63 Đăng ký nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp TA1 và TA2 (IPE) K63 Viện Ngoại ngữ   Để phục vụ cho sinh viên K63...
ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K62
08 tháng 01, 2021
Đăng ký nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp TA1 và TA2(IPE) K62 Viện Ngoại ngữ   Để phục vụ cho sinh viên K62 đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kì 20202, Viện Ngoại ngữ đề...