Skip to Content

Thông tin - Thông báo của Trường Thông tin - Thông báo của Trường

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K65
11 tháng 01, 2024
Đăng ký nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp TA1 và TA2(IPE) K65 Viện Ngoại ngữ Để phục vụ cho sinh viên K65 đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kì 20231, Viện Ngoại ngữ đề nghị các em đăng ký...
Sinh viên Cử nhân Tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế, K64 viện Ngoại Ngữ bảo vệ luận văn tốt nghiệp
04 tháng 09, 2023
Gần 50 sinh viên chương trình Cử nhân Tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế, Viện Ngoại Ngữ đã xuất sắc hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào ngày Thứ 6, 11/8/2023.
Đặc tả chương trình đào tạo
03 tháng 07, 2023
Bản đặc tả CT Cử nhân TA KHKT&CN (EST) 2017
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân TA KH-KT-CN
26 tháng 04, 2023
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Tiếnh Anh Khoa hoc - Kỹ thuật và Công nghệ. https://shorturl.at/DEGI7
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K64
23 tháng 02, 2023
Đăng ký nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp TA1 và TA2(IPE) K64 Viện Ngoại ngữ Để phục vụ cho sinh viên K64 đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kì 20222, Viện Ngoại ngữ đề nghị các em đăng...
1 2 Next