Skip to Content

Liên hệ Liên hệ

Mọi liên hệ về chương trình học, tuyển sinh và các hợp tác khác, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Viện Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội

Nhà D4, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại:  (0084)-(0)32-861-4459

Email: sofl@hust.edu.vn

 

Ngoài ra, Viện Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội có sự hiện diện trên các kênh thông tin và tương tác chính thức sau.

1. Website của Viện:

https://sofl.hust.edu.vn/

2. Trang facebook chính thức của Viện: 

https://www.facebook.com/sofl.at.hust/

3. Kênh Youtube của Viện: 

https://www.youtube.com/channel/UCWk_6GtO5wTAl9H3zjRG7xg?fbclid=IwAR0qupclYetNjoRpsS_R3U9yodumeyX53lY5_O0LbnoppweoTA7z7IBLtbo

4. Kênh Titok của Viện: 

https://www.tiktok.com/@vienngoaingudhbk

5. Kênh Instagram của Viện:

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/vienngoaingu.dhbkhn/