Skip to Content

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

 

 • Tên tiếng Anh/Pháp: Department of French/Section de français
 • Trưởng Nhóm chuyên môn: GVC-ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Địa chỉ: Phòng M314, nhà C7, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nhóm chuyên môn Tiếng Pháp đươc thành lập năm 1992. Hiện nay, NCM có 8 CBGD, trong đó có 7 GVC và 1 GV. Tất cả các CBGD  đều được đào tạo chính quy và có bằng Thạc sĩ, có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, luôn tích cực trong công tác tự đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước (Pháp, Bỉ, Ca-na –đa…).

NCM hiện đang đảm nhiệm công tác giảng dạy tiếng Pháp cho các đối tượng sau :

 •  Các lớp thuộc 3 Chương trình Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV) do Bộ GD & ĐT, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, các trường đối tác Pháp thuộc PFIEV, ĐHBK HN đồng phụ trách từ năm thứ 1 đến năm thứ 5.
 • Các lớp tiếng Pháp thuộc Chương trình tiên tiến Elitech Công nghệ thông tin Việt-Pháp từ năm thứ 1 đến năm thứ 3.
 •  Các lớp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Anh quốc tế học ngoại ngữ 2 tiếng Pháp (4 học kỳ)

Bên cạnh đó, hoạt động NCKH luôn được chú trọng phát triển. Cán bộ của NCM đã thực hiện thành công nhiều đề tài NCKH cấp trường; công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế và trong nước; tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế do các tổ chức quốc tế như Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF), Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Trung tâm Tiếng Pháp Châu Á-Thái Bình Dương (CREFAP), Liên đoàn giáo viên tiếng Pháp toàn cầu (FIPF) … tổ chức; biên soạn và xuất bản một số sách, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy của Bộ môn. Từ tháng 8/2019 đến 2/2022, NCM đã chủ trì triển khai thực thành công dự án «Cải tiến việc dạy và học tiếng Pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua việc áp dụng các khóa học theo hình thức hỗn hợp (Blended Learning)» do Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF tài trợ. Trưởng nhóm Dự án : GVC-ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương.

NCM hiện duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Đại Sứ Quán Bỉ tại Việt Nam), AUF, OIF, CREFAP và một số doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Trong tương lai, NCM sẽ tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng nghiên cứu và tăng cường mở rộng quan hệ đối tác trong nước và quốc tế.

 • Các học phần do NCM phụ trách :

Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Pháp (PFIEV) :

FL1401

Tiếng Pháp KSCLC 1

FL 1402

Tiếng Pháp KSCLC 2

FL 1501

Tiếng Pháp KSCLC 3A

FL 1502

Tiếng Pháp KSCLC 3B

FL1404

Tiếng Pháp KSCLC 4

FL 1405

Tiếng Pháp KSCLC 5

FL 1406

Tiếng Pháp KSCLC 6

FL 1407

Tiếng Pháp KSCLC 7

FL 1408

Tiếng Pháp KSCLC 8

 

Ngành Cử nhân tiếng Anh KHKT&CN và Cử nhân tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế :

FL1421

Tiếng Pháp I

FL 1422

Tiếng Pháp II

FL 1423

Tiếng Pháp III

FL 1424

Tiếng Pháp IV

 

Chương trình đào tạo tiên tiến Elitech Công nghệ thông tin Việt – Pháp:

FL 1601

Tiếng Pháp VP 1

FL 1602

Tiếng Pháp VP 2

FL 1603

Tiếng Pháp VP 3

FL 1604

Tiếng Pháp VP 4

FL1605

Tiếng Pháp VP 5

FL 1606

Tiếng Pháp VP 6

FL 1607

Tiếng Pháp VP 7

FL 1608

Tiếng Pháp VP 8

FL 1609

Tiếng Pháp VP 9

 • Định hướng nghiên cứu của NCM:
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài (Didactique du FLE)
 • Tiếng Pháp học thuật, tiếng Pháp chuyên ngành (FOU – FOS)
 • Đào tạo theo hình thức hỗn hợp, đào tạo từ xa (Formation hybride – Formation à distance)
 • Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy ngoại ngữ (TICE)
 • Giao tiếp liên văn hóa, ảnh hưởng văn hóa trong việc nâng cao các kỹ năng thực hành (Interculturalité)
 • Ngôn ngữ học (Linguistique)