Skip to Content

 

 • Tên tiếng Anh/Pháp: Department of French/Section de français
 • Trưởng Bộ môn: GVC-ThS. Dương Thị Quỳnh Nga
 • Phó Trưởng Bộ môn: GVC-ThS. Trịnh Thị Nguyệt Anh
 • Địa chỉ: Phòng 202, nhà D4, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Tel.: +84 24 38682972
 • Email:

Bộ môn Tiếng Pháp đươc thành lập năm 1992. Hiện nay, Bộ môn có 8 CBGD, trong đó có 5 GVC và 3 GV. Tất cả các CBGD của Bộ môn đều được đào tạo chính quy và có bằng Thạc sĩ, có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, luôn tích cực trong công tác tự đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước (Pháp, Bỉ, Ca-na –đa…).

Bộ môn hiện đang đảm nhiệm công tác giảng dạy tiếng Pháp cho các đối tượng sau :

 • Các lớp thuộc 03 Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Pháp (PFIEV) thuộc ĐHBK HN, có sự tham gia quản lý của Bộ GD & ĐT, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, và sự hợp tác với các trường đối tác thuộc khối PFIEV, từ năm thứ 1 đến năm thứ 5.
 • Các lớp thuộc 02 Ngành : Cử nhân tiếng Anh KHKT&CN và Cử nhân tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế, học ngoại ngữ 2 tiếng Pháp, trong 04 học kỳ.
 • Các lớp Pháp ngữ thuộc các Chương trình đào tạo quốc tế từ năm thứ 1 đến năm thứ 4.
 • Các lớp thuộc Chương trình đào tạo tiên tiến Elitech Công nghệ thông tin Việt – Pháp

Bên cạnh đó, hoạt động NCKH luôn được chú trọng phát triển. Cán bộ của Bộ môn đã thực hiện thành công nhiều đề tài NCKH cấp trường; công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế và trong nước; tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế do các tổ chức quốc tế như Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF), Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Trung tâm Tiếng Pháp Châu Á-Thái Bình Dương (CREFAP), Liên đoàn giáo viên tiếng Pháp toàn cầu (FIPF) … tổ chức; biên soạn và xuất bản một số sách, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy của Bộ môn. Hiện nay, Bộ môn là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện trong 2 năm (từ tháng 8/2019 đến 9/2021) dự án “Cải tiến việc dạy và học tiếng Pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua việc áp dụng các khóa học theo hình thức hỗn hợp (Blended Learning)” do Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF tài trợ. Trưởng nhóm Dự án : GVC-ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương.

Bộ môn hiện duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam, AUF, OIF, CREFAP, Trung tâm văn hóa Pháp (L’Espace) và một số doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Trong tương lai, Bộ môn sẽ tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng nghiên cứu và tăng cường mở rộng quan hệ đối tác trong nước và quốc tế.

 • Các học phần do Bộ môn phụ trách :

Chương trình đào tạo Kỹ sư Việt-Pháp (PFIEV) :

FL1401

Tiếng Pháp KSCLC 1

FL 1402

Tiếng Pháp KSCLC 2

FL 1501

Tiếng Pháp KSCLC 3A

FL 1502

Tiếng Pháp KSCLC 3B

FL1404

Tiếng Pháp KSCLC 4

FL 1405

Tiếng Pháp KSCLC 5

FL 1406

Tiếng Pháp KSCLC 6

FL 1407

Tiếng Pháp KSCLC 7

FL 1408

Tiếng Pháp KSCLC 8

Ngành Cử nhân tiếng Anh KHKT&CN và Cử nhân tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế :

FL1421

Tiếng Pháp I

FL 1422

Tiếng Pháp II

FL 1423

Tiếng Pháp III

FL 1424

Tiếng Pháp IV

Chương trình đào tạo quốc tế :

QT0433

Tiếng Pháp 3 (A2.1)

QT0443

Tiếng Pháp 4 (A2.2)

QT3413

Tiếng Pháp 5 (B1.1)

QT3633

Tiếng Pháp 7, chuyên ngành 3

Chương trình đào tạo tiên tiến Elitech Công nghệ thông tin Việt – Pháp:

FL 1601

Tiếng Pháp VP 1

FL 1602

Tiếng Pháp VP 2

FL 1603

Tiếng Pháp VP 3

FL 1604

Tiếng Pháp VP 4

FL1605

Tiếng Pháp VP 5

FL 1606

Tiếng Pháp VP 6

FL 1607

Tiếng Pháp VP 7

FL 1608

Tiếng Pháp VP 8

FL 1609

Tiếng Pháp VP 9

 • Định hướng nghiên cứu của Bộ môn :
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài (Didactique du FLE)
 • Tiếng Pháp học thuật, tiếng Pháp chuyên ngành (FOU – FOS)
 • Đào tạo theo hình thức hỗn hợp, đào tạo từ xa (Formation hybride – Formation à distance)
 • Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy ngoại ngữ (TICE)
 • Giao tiếp liên văn hóa, ảnh hưởng văn hóa trong việc nâng cao các kỹ năng thực hành (Interculturalité)
 • Ngôn ngữ học (Linguistique)