Skip to Content
Back

Ths. Trần Hồng Thủy

Ảnh

Giảng viên Tiếng Anh

Nơi làm việc: P.201 – D4

Email: thuy.tranhong@hust.edu.vn

Tel: 043 8 68 29 73

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Thiết kế chương trình
 • Đánh giá và chỉnh sửa giáo trình
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

 

 

GIẢNG DẠY

 • Kỹ năng Nghe tiếng Anh 2
 • Kỹ năng Đọc tiếng Anh 1
 • Tiếng Anh chuyên ngành Hoá - Môi trường
 • Tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí Luyện kim và Khoa học Vật liệu
 • Thực hành Biên dịch tiếng Anh
 • Thực hành Phiên dịch tiếng Anh

 

 

GIỚI THIỆU

ThS. Trần Hồng Thuỷ, giảng viên Bộ môn Tiếng Anh Chuyên Nghiệp, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội (nay là Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 1994. Năm 2000, tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ tại Đại học Hà Nội và hoàn thành chương trình học năm 2013. Giảng viên Trần Hồng Thuỷ đảm nhận công tác giảng dạy tiếng Anh tại Viện Ngoại ngữ từ năm 1998 đến nay. Hướng nghiên cứu chính của cô là: Thiết kế chương trình, giáo trình; Đánh giá và chỉnh sửa tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Tính đến 2020, cô đã có nhiều công trình khoa học, bài báo, viết sách,  tham gia hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp. Trong quá trình công tác tại Viện Ngoại ngữ, cô cũng tham gia tổ chức và đóng góp rất tích cực vào các hoạt động cho Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các hoạt động Công đoàn của Viện Ngoại ngữ và của Trường ĐHBK.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài báo

 • Thi Xuan Chu, Van Phu Vu, Hong Thuy Tran, Thi Luyen Tran, Quang Thinh Tran, Tu Le Manh (2020). Cảm biến Sinh học Điện hoá dựa trên vật liệu dây Nano Polyaniline in phân tử để phát hiện Chloramphenicol: Nghiên cứu động học của Polyme điện hoá Aniline. Journal of The Electrochemical Society, 2020 167 027527. Published Jan 24,2020. E-ISSN 1495-7111; ISSN 0013-4561
 • https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ab6a7e
 • Xuan T. Chu, Quan V. V. Trieu,Thinh Q. Tran,Thanh D. Pham,Trung Q. Vu, Thuy H. Tran, and Tuan A. Mai. (2018). Loại bỏ và điều khiển As (III) sử dụng hệ tích hợp cảm biến điện hoá và vật liệu nano tổ hợp. Journal of Nanomaterials. ISSN 1687-4129. Article ID 9250463, 9 pages .  First online: 9 October 2018.  https://doi.org/10.1155/2018/9250463
 • Trần Hồng Thuỷ (2017). Khuyến khích sinh viên chủ động tham gia trong giờ thực hành phiên dịch . Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753 số Đặc biệt tháng 4/2017 (p.124-127)

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • Trần Hồng Thuỷ (2010). “Thiết kế tài liệu dạng Handout nhằm bổ trợ kỹ năng Đọc và trang bị kiến thức nền phù hợp cho sinh viên năm thứ hai chuẩn bị cho chương trình Tiếng Anh Chuyên ngành KHCN giai đoạn hai”. Mã số: T2010 - 227
 • Trần Hồng Thuỷ (2009). “Đánh giá và chỉnh sửa giáo trình Kỹ năng Đọc học phần 3,4 cho sinh viên khối Tiếng Anh Chuyên ngành khoa học Công nghệ”.  Mã số: T2009 – 158
 • “Chuẩn hoá hệ thống kiểm tra đánh giá các môn tiếng Anh chuyên ngành – Chương trình Cử nhân Ngoại ngữ ngành Khoa học Công nghệ”. Mã số: T2005 – 61

Sách đã xuất bản

 • Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Vân Khanh, Phạm Thanh Dương, Nguyễn Thị Lan Phương, Trần Hồng Thủy, Phạm Thị Thanh Thủy. Tiếng Anh Cơ Khí và Khoa học Vật liệu. Nhà Xuất Bản Đại học Bách Khoa. 2018.