Skip to Content
Back

Ths. Tạ Lê Mỹ Hạnh

Ảnh

Giảng viên chính Tiếng Anh

Nơi làm việc: P.201 – D4

Email: hanh.talemy@hust.edu.vn

Tel: 043 8 68 29 73

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
 • Kiểm tra đánh giá

 

GIẢNG DẠY

 • Dịch viết KHCN
 • Kỹ năng Viết tiếng Anh
 • Kỹ năng Nói tiếng Anh
 • Tiếng Anh Môi trường

 

 

GIỚI THIỆU

ThS. Tạ Lê Mỹ Hạnh, giảng viên chính, Bộ môn tiếng Anh Chuyên Nghiệp, tốt nghiệp đại Học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại Học KHXH & Nhân văn) năm 1995 và đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của đại học Dalarna vào năm 2009. Giảng viên chính Tạ Lê Mỹ Hạnh đã đảm nhận công tác giảng dạy tại Viện Ngoại ngữ từ năm 1996 đến nay. Hướng nghiên cứu chính của cô là ngôn ngữ và giảng dạy ngoại ngữ. Tính đến năm 2020, cô đã có một số công trình nghiên cứu khoa học, bài báo và tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp.

 

 

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài báo

 • Phạm Hoài Anh, Tạ Lê Mỹ Hạnh. Đọc mở rộng: thách thức và nguyên tắc tối ưu hóa hiệu quả thực hiện. Tạp chí Giáo dục và xã hội. Số 110 (171), Tháng 5/2020. ISSN 1859-3917.
 • Tạ Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nhận xét bài viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh - Kinh nghiệm và đề xuất. Kỷ yếu hội thảo 50 năm thành lập ĐH BK HN. 2006.

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • Tạ Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phương Thảo, Xây dựng tiêu chí chấm điểm bài viết môn Thực hành Viết kỳ 2-3, chương trình Cử nhân tiếng Anh Khoa học công nghệ. Đề tài cấp trường. 2007. Chủ nhiệm đề tài
 • Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Kim Chi, Tạ Lê Mỹ Hạnh. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong kiểm tra đánh giá kỹ năng nói cuối học kỳ cho sinh viên cử nhân tiếng Anh chuyên ngành KHKT giai đoạn hai năm đầu tại trường ĐHBKHN. Đề tài cấp trường. 2006. Tham gia
 • Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị Diệu Linh, Tạ Lê Mỹ Hạnh, Quy chuẩn kiểm tra và đánh giá hai năm đầu đối với chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh cử nhân khoa học và kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội