Skip to Content
Back

Ths, Nguyễn Kim Phúc

Ảnh

Giảng viên Tiếng Anh

Nơi làm việc: P.201 – D4

Email: phuc.nguyenkim@hust.edu.vn

Tel: 043 8 68 29 71

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Phương pháp học các kĩ năng Tiếng Anh hiệu quả
  • Các vấn đề trong việc dạy và học các môn chuyên ngành
  • Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ.

 

 

GIẢNG DẠY

  • FL3152: Tiếng Anh Công nghệ Thông tin và Truyền thông
  • FL3154: Tiếng Anh Hoá Môi trường
  • FL3157: Phiên dịch
  • FL4119: Biên - Phiên dịch KHCN
  • FLE 3205: Tiếng Anh nghề nghiệp 3

 

 

 

GIỚI THIỆU

ThS. Nguyễn Kim Phúc, giảng viên Bộ môn Tiếng Anh Chuyên nghiệp, Viện Ngoại Ngữ, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đã tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia năm 2016, và hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại đại học Queensland, Úc năm 2018. Các hướng nghiên cứu chính bao gồm: phương pháp học các kĩ năng Tiếng Anh hiệu quả, các vấn đề trong việc dạy và học các môn chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ. Từ năm 2019 đến nay, giảng viên Nguyễn Kim Phúc đảm nhận công tác giảng dạy các môn học sau tại Viện Ngoại Ngữ: FL3152: Tiếng Anh Công nghệ Thông tin và Truyền thông, FL3154: Tiếng Anh Hoá Môi trường, FL3157: Phiên dịch, FL4119: Biên - Phiên dịch KHCN

Tính đến 2020, cô đã tham gia hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động chung của Công đoàn Viện Ngoại Ngữ. Hiện tại, cô đang tham gia xây dựng sách Biên dịch Khoa học Công nghệ cùng các thầy cô khác thuộc Viện Ngoại Ngữ.

BÀI BÁO KHOA HỌC

  • Phạm Hoài Anh, Lê Thanh Hương, Nguyễn Việt Khoa, Nguyễn Kim Phúc, Bùi Thị Kim Phượng, Bùi Hồng Thuý. Biên dịch Khoa học Công nghệ.