Skip to Content
Back

Ths. Lê Thanh Hương

Ảnh

Giảng viên chính

Nơi làm việc: D4 - 201

Email: huong.lethanh1@hust.edu.vn

Tel: 024 38682973

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

 

GIẢNG DẠY

  • Biên dịch Khoa học Kỹ Thuật FL 4115
  • Tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh FL 3155

 

 

GIỚI THIỆU

ThS. Lê Thanh Hương, giảng viên Bộ môn tiếng Anh Chuyên Nghiệp, tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ năm  1994 , tốt nghiệp kỹ sư Quản Trị Doanh Nghiệp tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2000 và đã hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm 2009 tại trường Đại học Hà Nội.  Giảng viên Lê Thanh Hương đảm nhận công tác giảng dạy tại Viện Ngoại ngữ từ năm 2000 đến nay. Hướng nghiên cứu chính của cô là phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Tính đến 2020, cô đã có nhiều công trình khoa học, tham gia hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học, hướng dẫn SV làm luận văn tốt nghiệp và các hoạt động chung của Công Đoàn VNN.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

  • Supplementary Materials of Economics and Business   Studies for English-majored students at Hanoi University of Science and Technology; Đề tài cấp Trường  2009; Chủ nhiệm đề tài    
  • Supplementary Materials of Translation Practice II for English-majored students at Hanoi University of Science and Technology; Đề tài cấp Trường 2008; Thành viên
  • Supplementary Materials of Translation Practice I for third-year English-majored students at Hanoi University of Science and Technology; Đề tài cấp Trường 2006; Thành viên
  • Principles of Curriculum Development of Translation and Interpretation Practice for Professional Courses at Faculty of Foreign Languages, Hanoi University of Science and Technology; Đề tài cấp Trường 2005; Thành viên