Skip to Content
Back

Kế hoạch tổ chức Xét tuyển tài năng năm 2024

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh năm 2024, căn cứ quy định về xét tuyển tài năng đã ban hành, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch xét tuyển tài năng năm 2024 như sau:

A table with text and numbersDescription automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh tham khảo thêm: 

Nguồn: https://ts.hust.edu.vn