Skip to Content

Thông tin & Tài liệu của Viện Thông tin & Tài liệu của Viện

Đặc tả chương trình đào tạo
03 tháng 07, 2023
Bản đặc tả CT Cử nhân TA KHKT&CN (EST) 2017
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân TA KH-KT-CN
26 tháng 04, 2023
Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Tiếnh Anh Khoa hoc - Kỹ thuật và Công nghệ. https://shorturl.at/DEGI7
Tài liệu hướng dẫn luận án tốt nghiệp IPE
23 tháng 02, 2022
Để giúp các sinh viên IPE nắm được các quy định liên quan tới việc trình bày luận án tốt nghiệp, Viện Ngoại Ngữ gửi các bạn bộ tài liệu hướng dẫn luận án tốt nghiệp trong liên kết đính kèm dưới...
Thông báo về việc tiếp nhận thắc mắc, phản hồi của sinh viên
24 tháng 01, 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN NGOẠI NGỮ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...
ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K62
08 tháng 01, 2021
Đăng ký nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp TA1 và TA2(IPE) K62 Viện Ngoại ngữ   Để phục vụ cho sinh viên K62 đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kì 20202, Viện Ngoại ngữ đề...
1