Skip to Content

Ngành FL1 Ngành FL1

 

BACHELOR DEGREE OF ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

NO.

COURSE CODE

COURSE NAME

 

CREDIT

SEMESTER (THE STANDARD PROGRAM)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Political phylosophy + Introduction to the law systems

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SSH1110

Những NLCB của CN Mác-Lênin I

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2

SSH1120

Những NLCB của CN Mác-Lênin II

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

3

SSH1050

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

4

SSH1130

Đường lối CM của Đảng CSVN

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

5

EM1170

Pháp luật đại cương

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Physical education (5TC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

PE1010

Giáo dục thể chất A

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

PE1020

Giáo dục thể chất B

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

PE1030

Giáo dục thể chất C

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

8

PE2010

Giáo dục thể chất D

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

PE2020

Giáo dục thể chất E

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Education of National Defense - Security (165 tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

MIL1110

Đường lối quân sự của Đảng

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

11

MIL1120

Công tác quốc phòng, an ninh

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 12

MIL1130

QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign Language II
(Students choose only ONE out of the 3 modules)

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô đun 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

FL1421

Tiếng Pháp I (French I)

French I

3

 

 

3

 

 

 

 

 

14

FL1422

Tiếng Pháp II (French II)

French II

3

 

 

 

3

 

 

 

 

15

FL1423

Tiếng Pháp III (French III)

French III

2

 

 

 

 

 2

 

 

 

16

FL1424

Tiếng Pháp IV (French IV)

French IV

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Mô đun 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FL1431

Tiếng Nhật I (Japanese I)

Japanese I

3

 

 

3

 

 

 

 

 

18

FL1432

Tiếng Nhật II (Japanese II)

Japanese II

3

 

 

 

3

 

 

 

 

19

FL1433

Tiếng Nhật III (Japanese III)

Japanese III

2

 

 

 

 

2

 

 

 

20

FL1434

Tiếng Nhật IV (Japanese IV)

Japanese IV

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Mô đun 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

FL1441

Tiếng Trung Quốc I (Chinese I)

Chinese I

3

 

 

3

 

 

 

 

 

22

FL1442

Tiếng Trung Quốc II (Chinese II)

Chinese II

3

 

 

 

3

 

 

 

 

23

FL1443

Tiếng Trung Quốc III (Chinese III)

Chinese III

2

 

 

 

 

2

 

 

 

24

FL1444

Tiếng Trung Quốc IV (Chinese IV)

Chinese IV

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Required general foundational modules

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

25

IT1130

Tin học đại cương

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

26

FL1310

Dẫn luận ngôn ngữ học (Introduction to Linguistics)

Introduction to Linguistics

2

 

2

 

 

 

 

 

 

27

FL1320

Cở sở văn hoá Việt Nam (Introduction to Vietnamese Culture)

Introduction to Vietnamese Culture

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Elective general foundational modules
(chọn 6TC)

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ED3070

Nhập môn Khoa học công nghệ

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

29

EM3250

Kinh tế học đại cương

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

30

FL1330

Tiếng Việt thực hành (Practical Vietnamese)

Practical Vietnamese

2

 

 

 

2

 

 

 

 

31

FL3570

Kỹ năng giao tiếp cơ bản (Basic Comunication Skills)

Basic Comunication Skills

2

 

 

 

2

 

 

 

 

32

FL1024

Ngữ pháp ứng dụng (English Grammar in Academic Wrting)

English Grammar in Academic Wrting

2

 

2

 

 

 

 

 

 

33

FL1023

Ngữ âm thực hành (Practical Pronunciation)

Practical Pronunciation

2

 

2

 

 

 

 

 

 

Core modules

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

34

FL3011

Kỹ năng nói tiếng Anh I (Communicating in Social English)

Communicating in Social English

2

2

 

 

 

 

 

 

 

35

FL3012

Kỹ năng nói tiếng Anh II (Communicating in Academic English 1)

Communicating in Academic English 1

2

 

2

 

 

 

 

 

 

36

FL3013

Kỹ năng nói tiếng Anh III (Communicating in Academic English 2)

Communicating in Academic English 2

3

 

 

3

 

 

 

 

 

37

FL3021

Kỹ năng nghe tiếng Anh I (Perceiving Spoken English in Social Contexts)

Perceiving Spoken English in Social Contexts

2

2

 

 

 

 

 

 

 

38

FL3022

Kỹ năng nghe tiếng Anh II (Perceiving Spoken English in AcademicContexts 1)

Perceiving Spoken English in AcademicContexts 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

39

FL3023

Kỹ năng nghe tiếng Anh III (Perceiving Spoken English in Academic Contexts 2)

Perceiving Spoken English in Academic Contexts 2

3

 

 

3

 

 

 

 

 

40

FL3031

Kỹ năng đọc tiếng Anh I (Understanding Basic English Texts)

Understanding Basic English Texts

2

2

 

 

 

 

 

 

 

41

FL3032

Kỹ năng đọc tiếng Anh II (Understanding Academic Texts 1)

Understanding Academic Texts 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

42

FL3033

Kỹ năng đọc tiếng Anh III (Understanding Academic Texts 2)

Understanding Academic Texts 2

3

 

 

3

 

 

 

 

 

43

FL3041

Kỹ năng viết tiếng Anh I (Writing in English)

Writing in English

2

2

 

 

 

 

 

 

 

44

FL3061

Nhập môn Tiếng Anh Khoa học công nghệ (Introduction to English for Science and Technology)

Introduction to English for Science and Technology

2

2

 

 

 

 

 

 

 

45

FL3042

Kỹ năng viết tiếng Anh II (BTL) (Academic Writing 1)

Academic Writing 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

46

FL3043

Kỹ năng viết tiếng Anh III (BTL) (Academic Writing 2)

Academic Writing 2

3

 

 

3

 

 

 

 

 

47

FL3210

Ngữ âm và âm vị học (Phonetics and  phonology)

Phonetics and  phonology

2

 

 

 

 

2

 

 

 

48

FL3220

Từ vựng học (Lexicology)

Lexicology

2

 

 

 

 

 

2

 

 

49

FL3221

Cú pháp học (Syntax)

Syntax

2

 

 

 

 

 

 

2

 

50

FL3340

Đối chiếu ngôn ngữ (Contrastive Linguistics)

Contrastive Linguistics

2

 

 

 

 

 

 

2

 

51

FL3250

Văn hoá xã hội Anh (British Culture and Society)

British Culture and Society

2

 

 

 

2

 

 

 

 

52

FL3260

Văn hoá xã hội Mỹ (American Culure and Society)

American Culure and Society

2

 

 

 

 

2

 

 

 

53

FL3283

Văn học Anh-Mỹ (British and American Literature)

British and American Literature

2

 

 

 

 

 

 

2

 

54

FL3080

P.P.nghiên cứu khoa học (BTL) (Research Methodology)

Research Methodology (BTL)

3

 

 

 

 

 

3

 

 

55

FL3151

Tiếng Anh  Kỹ thuật Điện - Điện tử (English for Electrical Engineering and Electronics  )

English for Electrical Engineering and Electronics 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

56

FL3152

Tiếng Anh Công nghệ Thông tin và Truyền thông (English for Information and Communication Technology )

English for Information and Communication Technology

3

 

 

 

 

3

 

 

 

57

FL3153

Tiếng Anh Cơ khí và Khoa học Vật liệu (English for Mechanical Engineering and Material Science )

English for Mechanical Engineering and Material Science

3

 

 

 

 

3

 

 

 

58

FL3154

Tiếng Anh Hoá - Môi trường (English for Environmental Science)

English for Environmental Science

2

 

 

 

2

 

 

 

 

59

FL3155

Tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh (English for Economics and Business )

English for Economics and Business

2

 

 

 

 

2

 

 

 

60

FL3156

Lý thuyết biên - phiên dịch (Theory of Translation and Interpretation)

Theory of Translation and Interpretation

2

 

 

 

2

 

 

 

 

61

FL3157

Phiên dịch (Interpretation)

Interpretation

3

 

 

 

 

3

 

 

 

62

FL3158

Biên dịch (Translation)

Translation

3

 

 

 

 

3

 

 

 

Elective applied modules
(choose only ONE out of 5)

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô đun: Biên - phiên dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

FL4115

Biên dịch KHCN (Technical Translation)

Technical Translation

3

 

 

 

 

 

3

 

 

64

FL4116

Phiên dịch KHCN (Technical Interpretation)

Technical Interpretation

3

 

 

 

 

 

3

 

 

65

FL4225

Ngữ nghĩa học (Semantics)

Semantics

3

 

 

 

 

 

3

 

 

66

FL4117

Biên dịch KHCN nâng cao (BTL) (Advanced Technical Translation)

Advanced Technical Translation

3

 

 

 

 

 

 

3

 

67

FL4118

Phiên dịch KHCN nâng cao (Advanced Technical Interpretation)

Advanced Technical Interpretation

3

 

 

 

 

 

 

3

 

Mô đun: Ngôn ngữ học ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

FL4225

Ngữ nghĩa học (Semantics)

Semantics

3

 

 

 

 

 

3

 

 

69

FL4226

Tiếng Anh trên thế giới (English in the World)

English in the World

2

 

 

 

 

 

2

 

 

70

FL4119

Biên - Phiên dịch KHCN (Technical Translation and Interpretation)

Technical Translation and Interpretation

3

 

 

 

 

 

3

 

 

71

FL4227

Phân tích ngôn ngữ (English language Analysis)

English language Analysis

3

 

 

 

 

 

 

3

 

72

FL4080

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (BTL) (English Language Teaching)

English Language Teaching

4

 

 

 

 

 

 

4

 

Work placement and Graduation Project

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

73

FL4900

Thực tập tốt nghiệp (Work placement)

Work placement

3

 

 

 

 

 

 

3

 

* SV đủ điều kiện viết khóa luận (CPA >=2.7), chọn 1 trong 2 hình thức tốt nghiệp
* SV không đủ điều kiện viết khóa luận (CPA <2.7), phải đăng ký học 2 học phần thay thế trong Nhóm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

FL4901

Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Project)

Graduation Project

6

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Nhóm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

FL4902

Tiếng Anh chuyên ngành theo dự án (BTL) (Project - based English for Specific Purposes)

Project - based English for Specific Purposes

3

 

 

 

 

 

 

 

3

76

FL4903

Nghiên cứu ngôn ngữ theo dự án (BTL) (English language project)

English language project

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG:

 

xxx TC

18

18

19

16

20

15

16

6

                         
         

* Tổng số TC mỗi kỳ học không tính các TC trùng nhau trong các gói tự chọn

   

Tổng số TC (chưa tính 6 TC tự chọn tự do)

 

128