Skip to Content

Kênh chính thức Kênh chính thức

Hiện tại, Viện Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội có sự hiện diện trên các kênh thông tin và tương tác chính thức sau.

1. Website của Viện:

https://sofl.hust.edu.vn/

2. Trang facebook chính thức của Viện: 

https://www.facebook.com/sofl.at.hust/

3. Kênh Youtube của Viện: 

https://www.youtube.com/channel/UCWk_6GtO5wTAl9H3zjRG7xg?fbclid=IwAR0qupclYetNjoRpsS_R3U9yodumeyX53lY5_O0LbnoppweoTA7z7IBLtbo

4. Kênh Titok của Viện: 

https://www.tiktok.com/@vienngoaingudhbk

5. Kênh Instagram của Viện:

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/vienngoaingu.dhbkhn/

6. Hòm thư điện tử của Viện: 

sofl@hust.edu.vn

 

Ngoài ra, Viện còn sở hữu và vận hành các kênh liên lạc, tương tác khác trên nền tảng Facebook, bao gồm các kênh của Ban chấp hành liên chi đoàn, công đoàn. Vui lòng không sử dụng logo, hình ảnh và thương hiệu của Viện Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội khi chưa có sự cho phép, đồng ý của Viện.