Chiến lược đào tạo
Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chịu trách nhiệm đào tạo các mảng chính:
  1. Đào tạo cử nhân tiếng Anh Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ;
  2. Dạy ngoại ngữ cho sinh viên khối kỹ thuật và các hệ đào tạo khác trong toàn trường;
  3. Đào tạo cử nhân tiếng Anh Khoa học-Kỹ thuật và Công nghệ văn bằng hai;
  4. Đào tạo cử nhân tiếng Anh Nghề nghiệp Quốc tế IPE (International Professional English) trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Plymouth St. Mark & St.John UCP Marjon, Vương quốc Anh do chính phủ Anh tài trợ.