Truy cập nội dung luôn

Ban lãnh đạo viện Ban lãnh đạo viện

1. Viện Trưởng: TS. Nguyễn Việt Khoa (ở giữa)

2. Phó Viện Trưởng: TS. Ngô Phương Anh (bên phải)

3. Phó Viện Trưởng: Ths. Phạm Hoài Anh (bên trái)