Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Trịnh Thị Nguyệt Anh - Phó trưởng bộ môn Tiếng Pháp

Ảnh

Giảng viên chính tiếng Pháp

Nơi làm việc: P.202 – D4

Email: anh.trinhthinguyet@hust.edu.vn

Tel:024 38682972

 

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Phương pháp giảng dạy
 • Tiếng Pháp chuyên ngành
 • Đào tạo theo hình thức hỗn hợp
 • Ảnh hưởng văn hóa trong việc nâng cao các kỹ năng thực hành

 

GIẢNG DẠY

 • Tiếng Pháp cơ bản
 • Các kĩ năng dùng trong trường đại học
 • Hội nhập nghề nghiệp theo hình thức hỗn hợp

 

GIỚI THIỆU

ThS. Trịnh Thị Nguyệt Anh, giảng viên chính Bộ môn tiếng Pháp, tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội năm 1996, đã hoàn thành chương trình học Thạc sĩ năm 2004 với Đề tài “Thiết kế chương trình giảng dạy tiếng Pháp cơ bản tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” (Élaboration d’un programme d’enseignement du français général à l’Institut Polytechnique de Hanoï). ThS. Trịnh Thị Nguyệt Anh đảm nhận công tác giảng dạy tại Viện Ngoại Ngữ từ năm 1996 đến nay. Hướng nghiên cứu chính của cô tập trung về phương pháp giảng dạy (Didactique du Français Langue Étrangère) và ảnh hưởng văn hóa trong việc nâng cao các kỹ năng thực hành (Influence culturelle dans l'amélioration des compétences pratiques).

ThS. Trịnh Thị Nguyệt Anh luôn tích cực trong các hoạt động chung của Bộ môn và Viện Ngoại Ngữ, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; tích cực tham dự các hội thảo quốc tế về khoa học tiếng Pháp do các tổ chức Pháp ngữ như AUF, OIF, FIPE (Liên đoàn giáo viên tiếng Pháp toàn cầu) tổ chức; là tác giả/đồng tác giả của một số giáo trình cùng các bài báo trong các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế.

 

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài báo

 • Trịnh Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Kim Dung, (2019). Tăng cường tính tự chủ trong học kỹ năng nói và viết tiếng Pháp cho sinh viên khối đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại trường ĐH BKHN. Tạp chí Giáo dục và Xã hội– Số đặc biệt kỳ 1 tháng 12/2019, 287-291 - ISSN 1859-3917
 • Trịnh Thị Nguyệt Anh, (2018). Capacité d’interaction culturelle, un atout pour mieux s’adapter ? Revue japonais de l’enseignement du français, Numéro spécial, 802.1-802.9 - ISSN 2433-1902
 • Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, (2018). L’hybridation pour la professionnalisation des formations – l’exemple du cours hybride d’Insertion Professionnelle. La Francophonie en Asie-Pacifique, 2, 162-175 - ISBN (Pháp) 979-103-20-0196-7 - ISBN (Việt nam) 978-604-62-6037-0
 • Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược, (2017). Một vài đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả môn học Thuyết trình dành cho sinh viên khối đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại trường ĐH BKHN. Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt tháng 4/2019, trang 189,190,199 - ISSN 2354-0753

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • 8/2016 – 7/2017 Thành viên đề tài NCKH cấp trường: “Đưa plateforme Moodle vào ứng dụng trong thực tế giảng dạy môn học “Hội nhập nghề nghiệp” theo mô hình đào tạo hỗn hợp (hybride) dành cho khối sinh viên KSCLC 5 tại trường ĐHBKHN”. http://cnfp.ctu.edu.vn/moodle/course/view.php?id=17
 • 6/2015 – 12/2015 Thành viên đề tài NCKH cấp trường: “ng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học “Hội nhập nghề nghiệp” theo hình thức đào tạo phối hợp tại chỗ và từ xa (formation hybride) dành cho sinh viên Pháp ngữ
 • 2/2014 – 12/2014 Thành viên đề tài NCKH cấp trường: Hiện tượng giao thoa giữa hai ngôn ngữ Việt-Pháp và giải pháp giúp sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội học tốt kỹ năng nói tiếng Pháp”
 • 2/1012 – 12/2012 Thành viên đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu nhu cầu xây dựng chương trình đào tạo song ngữ Anh-Pháp tại Viện Ngoại Ngữ, trường ĐHBK Hà nội” 
 • 4/2010 – 12/2010 hành viên đề tài NCKH cấp trường: Xây dựng giờ học viết dựa trên phương pháp "Học tập theo dự án" dành cho sinh viên các lớp Pháp ngữ trình độ A2
 • 2/2008 – 12/2008 Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường : “Một số đề xuất nhằm cải thiện kỹ năng viết dành cho sinh viên các lớp Pháp ngữ có sử dụng giáo trình Studio 100, cấp độ cơ sở 1,2 tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội”
 • 2/2008 – 12/2008 Thành viên đề tài NCKH cấp trường: Đánh giá việc giảng dạy tiếng Pháp như ngoại ngữ hai cho khối sinh viên tiếng Anh, chuyên ngành khoa học công nghệ tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội”.

Sách đã xuất bản

 • Nguyễn Thị Thanh Hương (chủ biên), Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược, Hà Thị Thu Anh, Nguyễn Thị Kim Dung. "Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Pháp. Chuyên ngành: Tin học". (NXB Bách khoa Hà Nội, 12/2018, ISBN 978-604-95-0661-1)
 • Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, Hà Thị Thu Anh, Dương Thị Thược. "Giới thiệu và bình luận tài liệu phi văn bản. Chuyên ngành: Tin học". (NXB Bách khoa Hà Nội, 12/2017, ISBN  978-604-95-0348-1).

Các tham luận hội nghị khoa học

 • 12/2019 Báo cáo tại Hội nghị khoa học nghiên cứu Pháp ngữ khu vực Châu Á –TBD do OIF tổ chức tại thành phố Xiêm Riệp, Cam Pu Chia: « Comment favoriser la réussite de l’autonomie dans l’apprentissage des compétences de production écrite et orale chez les étudiants du PFIEV » (Làm sao để tăng cường tính tự chủ trong học kỹ năng nói và viết tiếng Pháp cho sinh viên khối đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại trường ĐH BKHN)
 • 11/2018 Báo cáo tại Hội thảo quốc tế lần thứ 4 do Hiệp hội giáo viên tiếng Pháp Đài Loan APFT tổ chức tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan: “Les nouvelles stratégies de l’enseignements du français: enjeux et innovations” (Những chiến lưọc mới trong giảng dạy tiếng Pháp: thách thức và đổi mới)
 • 10/2017 Báo cáo tại Hội thảo quốc tế lần thứ 3 do Hiệp hội giáo viên tiếng Pháp của Thái Lan tổ chức ở Băng cốc, Thái Lan: “Le tutorat dans un cours hybride, un accompagnement innovant pour les étudiants vietnamiens” (Hoạt động hướng dẫn từ xa của giáo viên trong khóa học theo hình thức hỗn hợp – một phương pháp giảng dạy sáng tạo dành cho sinh viên Việt nam
 • 09/2017 Báo cáo tại Hội nghị quốc tế lần thứ 4 do Liên đoàn giáo viên tiếng Pháp toàn cầu (FIPF) tổ chức tại trường Đại học Kyoto, Nhật Bản: Capacité d’interaction culturelle, un atout pour mieux s’adapter?” (Khả năng tương tác văn hóa, một thế mạnh để hòa nhập tốt hơn?)
 • 12/2015 Báo cáo tại Hội nghị khoa học nghiên cứu Pháp ngữ khu vực Châu Á –TBD do OIF tổ chức tại thành phố Huế, Việt Nam: “Actualiser les documents du cours de français sur objectifs spécifiques-Techniques universitaires (FOS-TU) sur les documents non textuels et l’exposé oral chez les étudiants du PFIEV » (Cập nhật các tài liệu khóa học tiếng Pháp về các kỹ năng dùng trong trường đại học trên các tài liệu phi văn bản và thuyết trình cho sinh viên của chương trình kỹ sư chất lượng cao PFIEV)
 • 11/2014 Báo cáo tại Hội nghị khoa học nghiên cứu Pháp ngữ dành cho các nhà nghiên cứu viên trẻ khu vực Châu Á –TBD do OIF tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam: Journal de bord, un bon accompagnement de l’auto-formation? Cas des étudiants en troisième année des Classes Filières à la Faculté de médecine de HN » (Viết nhật ký, một công cụ bổ trợ tốt cho việc tự học? Trường hợp của sinh viên năm thứ ba các lớp Pháp ngữ tại trường Đại học Y Hà Nội)
 • 09/2014 Báo cáo tại Hội thảo « Những ngày khoa học », do OIF tổ chức tại thành phố Nha Ttrang, Việt Nam: « Le français, un atout pour multiplier les chances sur le marché international de l’emploi » (Tiếng Pháp, một thế mạnh để tăng cơ hội trên thị trường việc làm quốc tế)
 • 12/2012 Báo cáo tại Hội nghị các nhà nghiên cứu trẻ Pháp ngữ khu vực Châu Á - TBD do OIF tổ chức tại thành phố Vũng Tàu, Việt Nam: « Construire un cursus pédagogique pour favoriser la production orale chez les étudiants d'anglais, cas des classes du Programme de coopération entre l'Institut Polytechnique de Hanoï et  l'Université Plymouth St.Mark & St.John UCP Marjon, Royaume-Uni » (Xây dựng chương trình giảng dạy để nâng cao kỹ năng nói của sinh viên tiếng Anh các lớp học thuộc Chương trình hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Plymouth St. Mark & ​​St. John UCP Marjon, Vương quốc Anh)
 • 11/2011 Báo cáo tại Hội nghị khoa học nghiên cứu Pháp ngữ khu vực Châu Á –TBD do OIF tổ chức tại thành phố HCM, Việt Nam: Comment faire pour améliorer la compétence de production écrite chez les étudiants à l’Institut Polytechnique de Hanoï ?” (Làm thế nào để cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội?)
 • 12/2009 Báo cáo tại Hội nghị khoa học nghiên cứu Pháp ngữ khu vực Châu Á –TBD do OIF tổ chức tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Việt Nam: Enseigner maintenant, est-ce plutôt apprendre à apprendre?” (Dạy học hiện nay, có phải chỉ là học để học không?)
 • 12/2008 Báo cáo tại Hội nghị khoa học nghiên cứu Pháp ngữ khu vực Châu Á –TBD do OIF tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam: Comment peut-on réussir un exposé oral?”(Làm sao để thành công bài thuyết trinh?)
 • 08/2008 Báo cáo tại Hội nghị các nhà nghiên cứu trẻ Pháp ngữ khu vực Châu Á – TBD do OIF tổ chức tại thành phố Phnôm Pênh, Cam Pu Chia: « Quelques propositions pour améliorer la compétence de production écrite destiné aux étudiants des classes des filières à l’Institut Polytechnique de Hanoï » (Một số đề xuất nhằm cải thiện kỹ năng viết cho sinh viên trong các lớp Pháp ngữ tại Đại học Bách khoa Hà Nội)