Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Trần Thu Thủy

Ảnh

Nơi làm việc: P.205 – D4

Email: thuy.tranthu@hust.edu.vn

Tel: 043 868 2973

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Ngôn ngữ và Văn hóa
 • Đối chiếu ngôn ngữ 

 

GIẢNG DẠY

 • Ngôn ngữ đối chiếu
 • Dẫn luận ngôn ngữ
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Kỹ năng giao tiếp cơ bản
 • Tiếng Việt thực hành
 • Tiếng Việt cho người nước ngoài

 

GIỚI THIỆU

Th.S. Trần Thu Thủy, giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Á Đông, tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002, hoàn thành chương trình học Thạc sĩ năm 2006 với đề tài Khảo sát từ ngữ địa phương huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Giảng viên Trần Thu Thủy đảm nhận công tác giảng dạy ngôn ngữ học tại Viện Ngoại ngữ từ năm 2011 đến nay. Hướng nghiên cứu chính hiện nay của cô là Ngôn ngữ và Văn hóa, Đối chiếu ngôn ngữ. Tính đến nay, cô đã viết một số bài nghiên cứu về chuyên môn ngôn ngữ học, tham gia nhiều hoạt động chung của Công đoàn VNN.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài nghiên cứu khoa học đã công bố

 • Trần Thu ThủyThuật ngữ công nghệ thông tin tiếng Việt mới xuất hiện trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 4/2019
 • Trần Thu ThủyVai trò của văn hóa trong giảng dạy ngoại ngữ, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 12/2019
 • Trần Thu ThủyCâu chào hỏi ngắn giữa những vai giao tiếp ngang quyền tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 5/2021
 • Trần Thu Thủy . Nghiên cứu xây dựng các nguyên tắc giao tiếp chuẩn mực cho sinh viên Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 12/2022
 • Trần Thu ThủyTiêu chuẩn phân loại nguyên âm trong tiếng Việt và tiếng Anh về mặt ngữ âm họcTạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt tháng 3/2023

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • Trần Thu Thủy, Trần Thị Hồng, Bùi Thu PhươngNghiên cứu xây dựng các nguyên tắc giao tiếp chuẩn mực cho sinh viên Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đề tài cấp trường (chủ nhiệm đề tài), Đề tài cấp trườngChủ nhiệm đề tài2021