Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Trần Lan Phương - Phó Trưởng Bộ môn NN&VHAĐ

Ảnh

Giảng viên Tiếng Nhật

Nơi làm việc: P.205 – D4

Email: phuong.tranlan@hust.edu.vn

Tel: 024 3868 2975

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Ngôn ngữ, văn hoá Việt Nam - Nhật Bản
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật

 

 

GIẢNG DẠY

 • Tiếng Nhật I
 • Tiếng Nhật II
 • Tiếng Nhật III
 • Tiếng Nhật IV

 

 

GIỚI THIỆU

ThS. Trần Lan Phương, giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá Á Đông, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002, hoàn thành chương trình Cao học năm 2006 với đề tài " Lịch sự và các phương tiện biểu hiện lịch sự trong lời cầu khiến tiếng Nhật và tiếng Việt". Giảng viên Trần Lan Phương đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Nhật tại Viện Ngoại ngữ từ năm 2008 đến nay. Hướng nghiên cứu chính của cô là "Ngôn ngữ và văn hoá Nhật - Việt". Tính đến năm 2020, cô đã có các bài báo, tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học và các hoạt động chung của Công đoàn VNN.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài nghiên cứu khoa học đã công bố: 

 • Trần Lan Phương – Nguyễn Thị Châu. Đổi mới phương pháp dạy chữ Kanji cho SV VN: bài học kinh nghiệm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 4/2017, p.169-171
 • Trần Lan Phương. Đặc điểm sử dụng từ xưng hô trong tiếng Nhật và so sánh với đơn vị tương đương trong tiếng Việt. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, kì 2 tháng 5/2019, p.200-204
 • Trần Lan Phương. Quan hệ liên nhân chi phối các yếu tố lựa chọn từ xưng hô trong Tiếng Việt và Tiếng Nhật. Tạp chí Giáo dục, số 473, kì 1, tháng 3/2020, p.21-27
 • Trần Lan Phương. Nhu cầu học ngoại ngữ: nghiên cứu trường hợp nhu cầu học tiếng Nhật của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số 486, kì 2, tháng 9/2020, p.54-58
 • Trần Lan Phương. Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với quá trình học học phần “Tiếng Nhật I” bằng hình thức “học tập kết hợp”. Tạp chí Giáo dục, tập 22, số 6, tháng 3/2022, p.43-46
 • Trần Lan Phương. Dạy chữ Kanji theo hình thức “học tập kết hợp”: nghiên cứu tại Viện Ngoại ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, tập 23, số đặc biệt, tháng 5/2023, p.271-274

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện 

 • Trần Lan Phương, Nguyễn Thị Châu, Trương Thu Hà. Khảo sát và phân tích nhu cầu học tiếng Nhật của sinh viên Viện Ngoại ngữ và một số Khoa/Viện khác – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đề tài Cơ sở phân cấp. Chủ nhiệm đề tài. Năm 2020