Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương-Trưởng Nhóm chuyên môn

Ảnh

Giảng viên chính tiếng Pháp

Nơi làm việc: Phòng M314 nhà C7

Email: huong.nguyenthithanh@hust.edu.vn

Các sách đã xuất bản

2017      Giới thiệu và bình luận tài liệu phi văn bản. Chuyên ngành: Tin học - ISBN: 9786049503481 (Chủ biên)

2018      Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Pháp. Chuyên ngành: Tin học - ISBN: 9786049506611 (Chủ biên)

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Khoa học Giáo dục (Sciences de l’éducation)
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài (Didactique du Français Langue Étrangère)
 • Tiếng Pháp định hướng chuyên ngành (Français sur Objectifs Spécifiques)
 • Đào tạo theo hình thức hỗn hợp (Formation hybride – Blended learning)

 

GIẢNG DẠY

 • Tiếng Pháp cơ bản (Français général)

 • Hội nhập nghề nghiệp theo hình thức hỗn hợp (Cours d’Insertion Professionnelle)

 • Tiếng Pháp học thuật theo hình thức hỗn hợp (FOU-FOS

 • Luyện thi DELF B1 theo hình thức hỗn hợp (Préparation au DELF B1)

GIỚI THIỆU

GVC-ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương hiện đang là giảng viên - nghiên cứu viên thuộc Bộ môn tiếng Pháp. Cô đã nhận bằng Thạc sĩ ngôn ngữ, Biên dịch và Dịch thuật tiếng Pháp và tiếng Nga do trường Tổng hợp Ngôn ngữ Matxcơva – Liên bang Nga cấp năm 1994. Cô tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ kinh tế DESS về Quản trị doanh nghiệp do trường đại học Nantes – CH Pháp cấp năm 1999 và bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn bằng tiếng Pháp, do trường Đại học Hà Nội cấp năm 2002.

GVC Nguyễn Thị Thanh Hương đảm nhận công tác giảng dạy tiếng Pháp cơ bản và tiếng Pháp chuyên ngành tại Viện Ngoại ngữ từ năm 1996. Các nghiên cứu của cô tập trung vào mô hình đào tạo hỗn hợp (B-Learning) và thực tiễn giảng dạy nhằm kết nối môi trường học thuật với môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là công tác hướng dẫn Hội nhập nghề nghiệp cho sinh viên pháp ngữ.

Với vai trò là Cố vấn giáo dục cho Ban Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương (DRAP) của AUF trong một vài năm, cô đã tham gia giảng dạy tại một số khóa tập huấn ở trong khu vực. Ngoài ra, trong khuôn khổ dự án “B-Learning” do AUF tài trợ, với vai trò Trưởng nhóm thực hiện, cô cùng các đồng nghiệp đã thiết kế thành công 03 khóa học: tiếng Pháp học thuật và luyện thi DELF B1, đồng thời tổ chức được nhiều hoạt động củng cố kiến thức và kết nối với doanh nghiệp cho sinh viên.

Nhờ những đóng góp cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cô đã được trao tặng danh hiệu “Giảng viên tiêu biểu” trong năm học 2019-2020 và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong năm học 2020-2021.

Cô là tác giả của nhiều bài báo khoa học được in trong các tạp chí quốc tế và trong nước ; một số tham luận hội thảo, đặc biệt là chủ biên của 02 cuốn giáo trình giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành dành cho sinh viên pháp ngữ trường ĐHBK HN.

 

BÀI BÁO KHOA HỌC

1.     Các công trình NC đã và đang thực hiện

1.1. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

 • 8/2019 – 2/2022     Trưởng nhóm thực hiện dự án: “Cải tiến chất lượng dạy và học tiếng Pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra thông qua việc áp dụng các khóa học theo hình thức hỗn hợp (Blended Learning)” do Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tài trợ.
 • 8 /2016 – 7/2017    Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường:” Đưa plateforme Moodle vào ứng dụng trong thực tế giảng dạy môn học “Hội nhập nghề nghiệp” theo mô hình đào tạo hỗn hợp (hybride) dành cho khối sinh viên KSCLC”
 • 6/2015 – 12/2015  Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học “Hội nhập nghề nghiệp” theo hình thức đào tạo phối hợp tại chỗ và từ xa (formation hybride) dành cho sinh viên pháp ngữ”
 • 5/2012 – 12/2012  Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường: “Nghiên cứu nhu cầu xây dựng chương trình đào tạo song ngữ Anh-Pháp tại Viện ngoại ngữ, trường ĐHBK Hà nội.” 
 • 4/2010 –12 /2010  Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường: “Xây dựng giờ học viết dựa trên phương pháp "Học tập theo dự án" dành cho sinh viên các lớp pháp ngữ trình độ A2”
 • 2/2008 – 12/2008  Thành viên đề tài NCKH cấp nhà trường: “Một số đề xuất nhằm nâng cao kỹ năng viết dành cho sinh viên các lớp pháp ngữ sử dụng giáo trình Studio 1 và 2 tại trường ĐHBK Hà nội”
 • 2/2007 –12/2007   Thành viên đề tài NCKH cấp nhà trường:«Khảo sát và phân tích nhu cầu học tiếng Pháp của sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại trường ĐHBK Hà Nội» 
 • 2/2006 – 12/2006  Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường: “Tài liệu hỗ trợ cho môn học Hội nhập nghề nghiệp dành cho sinh viên năm thứ 5, khối KSCLC, trường ĐHBK Hà Nội.

1.2. Các tham luận tại các hội thảo quốc tế

 • 4/2023          Enseigner la production écrite sur Moodle : le cas du cours de préparation au DELF B1 à l’Institut Polytechnique de Hanoï (IPH) (Giảng dạy kỹ năng viết trên nền tảng Moodle – Trường hợp của khóa học Luyện thi DELF B1 tại Đại học Bách khoa Hà Nội) - Hội thảo quốc tế “Dạy học sáng tạo trong giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài tại đại học: trải nghiệm giao thoa giữa Bỉ và Việt Nam”
 • 12/2022        Quelle serait la pertinence et la faisabilité de l’établissement d’un socle commun pour l’enseignement/apprentissage du/en français ? – Le cas de l’IPH et propositions. (Việc thiết lập một nền tảng chung cho việc giảng dạy và học tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp là phù hợp và có khả thi không? – Hiện trạng tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các đề xuất) - Hội thảo quốc tế “Các biến thể mang tính xã hội và ngôn ngữ của tiếng Pháp” do Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF tổ chức tại Paris, CH Pháp.
 • 8/2022          Cours hybride – une nouvelle méthode d’enseignement/apprentissage du FOU et FOS dans une école d’ingénieur. (Khóa học hỗn hợp B-Learning - phương pháp mới để giảng dạy tiếng Pháp học thuật trong một trường đào tạo kỹ sư.) - Hội thảo quốc tế “Giảng dạy – Nghiên cứu tiếng Pháp và Văn hóa Pháp ngữ”
 • 12/2021        “Accompagnement personnalisé dans un cours hybride – Le cas du Département des Langues Étrangères à l’Institut Polytechnique de Hanoï” -     Hội thảo khoa học nghiên cứu Pháp ngữ khu vực châu Á -TBD, do Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF tổ chức
 • 12/2019        Réussir un exposé oral : une technique à acquérir dans un cursus universitaire francophone (Cas de l’Institut Polytechnique de Hanoï – Vietnam) - Hội thảo khoa học nghiên cứu Pháp ngữ khu vực châu Á -TBD, do Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF tổ chức
 • 11/2018        La démarche «compétences» dans la formation des ingénieurs, Réflexions sur des pratiques pédagogiques de l’enseignement du franҫais.  - Hội thảo Quốc tế do Liên hiệp các giáo viên tiếng Pháp APFT Taiwan tổ chức : “Les nouvelles stratégies de l’enseignement du français : enjeux et innovations”
 • 12/2017        “Le tutorat dans un cours hybride, un accompagnement innovant pour les étudiants vietnamiens” (Hoạt động hướng dẫn từ xa của giáo viên trong khóa học theo hình thức hỗn hợp – một phương pháp giảng dạy sáng tạo dành cho sinh viên Việt nam) -     Hội thảo quốc tế lần thứ 3 do Hiệp hội các giáo viên tiếng Pháp Thái lan ATPF tổ chức : “Enseigner le français: s’engager et innover” (Giảng dạy tiếng Pháp: cam kết tham gia và đổi mới sáng tạo)
 • 9/2014          “Les compétences transversales dans la professionnalisation des études supérieures du Vietnam” (Vai trò của việc đào tạo các kỹ năng mềm trong quá trình chuyên nghiệp hóa các trường đại học Việt nam)          - «Những ngày khoa học », do Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF tổ chức
 • 12/2013        “Education plurilingue et interculturelle – projet à envisager dans la région Asie-Pacifique” (Giáo dục đa ngôn ngữ và đa văn hóa – một dự án cần triển khai tại khu vực châu Á –TBD) - Hội nghị khoa học châu Á -TBD “Nghiên cứu – Hành động”, do Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF tổ chức
 • 10/2013        “D’une évaluation des compétences à une adaptation de programme de formation” (Việc cải tiến một chương trình đào tạo dựa trên những kết quả của quá trình kiểm tra đánh giá). Chủ đề: Mối quan hệ giữa đào tạo và việc làm: cách tiếp cận đào tạo bằng kỹ năng và công cuộc đào tạo trọn đời. - Hội nghị khoa học quốc tế - Khối các trường đào tào kỹ sư và kỹ thuật viên bằng tiếng Pháp CITEF tổ chức tại Paris, CH Pháp.
 • 11/2011        “Proposition d’un nouveau programme d’enseignement du français comme deuxième langue vivante aux étudiants d’anglais à l’Institut Polytechnique de Hanoï” (Đề xuất chương trình đào tạo mới môn tiếng Pháp, ngoại ngữ 2 tại Viện ngoại ngữ, trường ĐHBK Hà Nội).   Hội nghị khoa học châu Á -TBD “Nghiên cứu – Hành động”
 • 12/2008        “Comment réussir un exposé oral ?” (Làm sao để thành công một bài thuyết trình ?) Hội nghị khoa học châu Á -TBD “Nghiên cứu – Hành động”

1.3  Các tham luận hội thảo khoa học trong nước

 • 4/2022          “Cá thể hóa người học thông qua việc hướng dẫn sinh viên làm bài tập trên nền tảng Moodle”       Hội thảo Quốc gia UNC 2022.
 • 3/ 2012         “Propositions pour une meilleure situation de l'enseignement et l'apprentissage du français dans des classes de SIE (Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Pháp tại các lớp thuộc chương trình SIE).    Hội nghị khoa học – chương trình ĐTQT SIE
 • 10/2011        “La grammaire en classe de langue” (Giảng dạy ngữ pháp trong giờ học ngôn ngữ)         Hội nghị khoa học Viện Ngoại Ngữ, trường ĐHBK Hà nội

1.4  Các bài báo khoa học đã công bố

 

1.             Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược, Nguyễn Thị Kim Dung (2023). Cours hybride – une nouvelle méthode d’enseignement/apprentissage du FOU et FOS dans une école d’ingénieur. Hội nghị quốc tế “Giảng dạy – Nghiên cứu tiếng Pháp và Văn hóa Pháp ngữ”. NXB ĐHGQ HN, 216-229, ISBN: 978-604-342-253-5

2.             Nguyễn Thị Thanh Hương (2022). Accompagnement personnalisé dans un cours hybride – Le cas du Département des Langues Étrangères à l’Institut Polytechnique de Hanoï, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế ngôn ngữ Pháp trong quá trình truyền thụ kiến thức, phát triển năng lực và trao đổi khoa học,  NXB ĐH SP thành phố Hồ Chí Minh, 156-167, ISBN: 978-604-367-070-7

3.             Nguyễn Thị Thanh Hương (2022). Thiết kế và sử dụng các nội dung dạy học phù hợp với phương tiện truyền thông trong lớp học tiếng Pháp. Giáo dục và Xã hội, 6, 170-174/202, ISNN: 1859-3917

4.             Nguyễn Thị Thanh Hương (2022). Cá thể hóa người học thông qua việc hướng dẫn sinh viên làm bài tập trên nền tảng Moodle. Hội thảo khoa học quốc gia 2022: Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, ngoại ngữ và quốc tế học tại Việt Nam - Quyển 2. NXB ĐHGQ HN, 297-309, ISBN: 978-604-397-091-7

5.             Nguyễn Thị Thanh Hương (2021). Một số hoạt động cộng tác trong khóa học ngoại ngữ trên nền tảng Moodle. Giáo dục và Xã hội, 5(2), 43-47, ISSN: 1859-3917

6.             Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược (2021). Vai trò mới của giáo viên trong các khóa học hỗn hợp (Blended-learning). Giáo dục và Xã hội, 3, 32-37, ISSN: 1859-3917

7.             Nguyễn Thị Thanh Hương (2020). Đào tạo từ xa: kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy tiếng pháp tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo dục và Xã hội, 8, 289-295, ISSN: 1859-3917

8.             Nguyễn Thị Thanh Hương, & Dương Thị Thược (2019). Thành công một bài thuyết trình – kỹ năng cần có của sinh viên pháp ngữ trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo dục và xã hội, 2(12), 287‑292, ISSN: 1859-3917

9.             Nguyễn Thị Thanh Hương (2019). La démarche « compétences » dans la formation des ingénieurs—Réflexions sur des pratiques pédagogiques de l’enseignement du franҫais. Khoa học ngôn ngữ, 58, 88‑102, ISSN: 1859-2503

10.          Nguyễn Thị Thanh Hương (2018). Professionnalisation-formation en amont : de quelles pratiques éducatives les Universités pourront-elles permettre aux jeunes d’acquérir des compétences transversales pour répondre à la demande du marché du travail ? Synergies Pays riverains du Mékong, 9-10, 31-46, ISSN: 2107-6758

11.          Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, (2018). Le tutorat dans un cours hybride, un accompagnement innovant pour les étudiants vietnamiens. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ 3 “Enseigner le français: s’engager et innover” do Hiệp hội các giáo viên tiếng Pháp của Thái Lan tổ chức, NXB ATPF, 275-291, ISBN: 978-616-929-621-8 

12.          Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, (2018). L’hybridation pour la professionnalisation des formations –l’exemple du cours hybride d’Insertion Professionnelle. La Francophonie en Asie-Pacifique, 2, 162-175 ; ISBN (Pháp): 979-103-20-0196-7 ; ISBN (Việt nam): 978-604-62-6037-0

13.          Nguyễn Thị Thanh Hương (2017). The use of videos in professional integration course. Journal of education, 4, 164‑168; ISSN: 2354-0753

14.          Nguyễn Thị Thanh Hương (2017). Dispositif hybride du Cours d’Insertion Professionnelle - un outil pour enseigner le français dans une visée professionnalisante. Synergies Pays riverains du Mékong, 8, 63‑75 ; ISSN: 2107-6758