Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương

Ảnh

Giảng viên chính tiếng Pháp

Nơi làm việc: P.202 – D4

Email: huong.nguyenthithanh@hust.edu.vn

Tel:024 38682972

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Khoa học Giáo dục
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài
 • Tiếng Pháp định hướng chuyên ngành
 • Đào tạo theo hình thức hỗn hợp

 

GIẢNG DẠY

 • Tiếng Pháp cơ bản
 • Hội nhập nghề nghiệp theo hình thức hỗn hợp
 • Các kĩ năng dùng trong trường đại học
 • Tiếng Pháp thương mại

 

 

GIỚI THIỆU

GVC-ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương hiện đang là giảng viên - nghiên cứu viên thuộc Bộ môn tiếng Pháp. Cô đã nhận bằng Thạc sĩ ngôn ngữ, Biên dịch và Dịch thuật tiếng Pháp và tiếng Nga do trường Tổng hợp Ngôn ngữ Matxcơva – Liên bang Nga cấp năm 1994. Cô tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ kinh tế DESS về Quản trị doanh nghiệp do trường đại học Nantes – CH Pháp cấp năm 1999 và bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn bằng tiếng Pháp, do trường Đại học Hà Nội cấp năm 2002.

GVC Nguyễn Thị Thanh Hương đảm nhận công tác giảng dạy tiếng Pháp cơ bản và tiếng Pháp chuyên ngành tại Viện Ngoại ngữ từ năm 1996. Các nghiên cứu của cô tập trung vào thực tiễn giảng dạy nhằm kết nối môi trường học thuật với môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là công tác hướng dẫn Hội nhập nghề nghiệp cho sinh viên pháp ngữ.

Với vai trò là Cố vấn giáo dục cho Ban Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương (DRAP) của AUF trong một vài năm, cô đã tham gia giảng dạy tại một số khóa tập huấn ở trong khu vực, đồng thời đóng góp vào việc thiết kế và hướng dẫn một số khóa học hỗn hợp được áp dụng tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trong khu vực.

Cô là tác giả của nhiều bài báo khoa học được in trong các tạp chí quốc tế và trong nước ; một số tham luận hội thảo, đặc biệt là chủ biên của 02 cuốn giáo trình giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành dành cho sinh viên pháp ngữ trường ĐHBK HN.

BÀI BÁO KHOA HỌC

 1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
 • 8/2019 – 9/2021

Trưởng nhóm thực hiện dự án : “Cải tiến chất lượng dạy và học tiếng Pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra thông qua việc áp dụng các khóa học theo hình thức hỗn hợp (Blended Learning)do Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF tài trợ.

 • 8 /2016 – 7/2017

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường:” Đưa plateforme Moodle vào ứng dụng trong thực tế giảng dạy môn học “Hội nhập nghề nghiệp” theo mô hình đào tạo hỗn hợp (hybride) dành cho khối sinh viên KSCLC

 • 6/2015 – 12/2015

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường: “ng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học “Hội nhập nghề nghiệp” theo hình thức đào tạo phối hợp tại chỗ và từ xa (formation hybride) dành cho sinh viên pháp ngữ

 • 5/2012 – 12/2012

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường: “Nghiên cứu nhu cầu xây dựng chương trình đào tạo song ngữ Anh-Pháp tại Viện ngoại ngữ, trường ĐHBK Hà nội.” 

 • 4/2010 –12 /2010

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường: Xây dựng giờ học viết dựa trên phương pháp "Học tập theo dự án" dành cho sinh viên các lớp pháp ngữ trình độ A2

 • 2/2008 – 12/2008

Thành viên đề tài NCKH cấp nhà trường: “Một số đề xuất nhằm nâng cao kỹ năng viết dành cho sinh viên các lớp pháp ngữ sử dụng giáo trình Studio 1 và 2 tại trường ĐHBK Hà nội”

 • 2/2007 –12/2007 

Thành viên đề tài NCKH cấp nhà trường:«Khảo sát và phân tích nhu cầu học tiếng Pháp của sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại trường ĐHBK Hà Nội»  

 • 2/2006 – 12/2006

Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp nhà trường: “Tài liệu hỗ trợ cho môn học Hội nhập nghề nghiệp dành cho sinh viên năm thứ 5, khối KSCLC, trường ĐHBK Hà nội”

 1. Các tham luận Hội nghị khoa học
 • 12/2019

Báo cáo tại Hội nghị khoa học nghiên cứu Pháp ngữ khu vực châu Á -TBD, do OIF tổ chức : “Réussir un exposé oral : une technique à acquérir dans un cursus universitaire francophone (Cas de l’Institut Polytechnique de Hanoï – Vietnam)

 • 11/2018

Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế “Les nouvelles stratégies de l’enseignement du français : enjeux et innovations” do Liên hiệp các giáo viên tiếng Pháp APFT Taiwan tổ chức : “La démarche « compétences » dans la formation des ingénieurs, Réflexions sur des pratiques pédagogiques de l’enseignement du franҫais

 • 12/2017

Báo cáo tại Hội thảo quốc tế lần thứ 3 “Enseigner le français: s’engager et innover” do Hiệp hội các giáo viên tiếng Pháp của Thái Lan tổ chức ở Băng cốc: “Le tutorat dans un cours hybride, un accompagnement innovant pour les étudiants vietnamiens

 • 9/2014

Báo cáo tại Hội thảo “Les journées scientifiques” do Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF tổ chức tại Nha trang: “Les compétences transversales dans la professionnalisation des études supérieures du Vietnam”

 • 12/2013

Báo cáo tại Hội nghị khoa học châu Á -TBD “Nghiên cứu – Hành động”, tổ chức tại Viên chăn, Lào : “Education plurilingue et interculturelle – projet à envisager dans la région Asie-Pacifique” 

 • 10/2013

Báo cáo tại Hội nghị khoa học quốc tế khối các trường đào tào kỹ sư và kỹ thuật viên bằng tiếng Pháp CITEF 2013, tổ chức tại Paris, CH Pháp với chủ đề « Mối quan hệ giữa đào tạo và việc làm : cách tiếp cận đào tạo bằng kỹ năng và công cuộc đào tạo trọn đời” : D’une évaluation des compétences à une adaptation de programme de formation”

 • 03/ 2012

Báo cáo tại Hội nghị khoa học, tổ chức tại Viện đào tạo quốc tế SIE, trường ĐHBK Hà nội: “Propositions pour une meilleure situation de l'enseignement et l'apprentissage du français dans des classes de SIE

 • 11/2011

Báo cáo tại Hội nghị khoa học châu Á -TBD “Nghiên cứu – Hành động”, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam: “Proposition d’un nouveau programme d’enseignement du français comme deuxième langue vivante aux étudiants d’anglais à l’Institut Polytechnique de Hanoï

 • 10/2011

Báo cáo tại Hội nghị khoa học Viện Ngoại Ngữ, trường ĐHBK Hà nội: “La grammaire en classe de langue

 • 12/2008

Báo cáo tại Hội nghị khoa học châu Á -TBD “Nghiên cứu – Hành động”, tổ chức tại Đà nẵng, Việt nam: Comment réussir un exposé oral?”

 • 12/2007

Báo cáo tại Hội nghị khoa học châu Á -TBD “Nghiên cứu – Hành động”, tổ chức tại Xiêm Riệp, Cam pu chia: “Les réflexions sur la formation à la maîtrise de l’information destinée aux étudiants des Filières Universitaires Francophones

 • 12/2006

Báo cáo tại Hội nghị khoa học châu Á -TBD “Nghiên cứu – Hành động”, tổ chức tại Vũng tàu, Việt Nam: “Notion de Portfolio”

 • 10/2006

Báo cáo tại Hội nghị khoa học Khoa Ngoại Ngữ, trường ĐHBK Hà nội: “Initiation à la synthèse, proposition de sequences”

 1. Các công bố khoa học
 1. Nguyễn Thị Thanh Hương, & Dương Thị Thược (2019). Thành công một bài thuyết trình – kỹ năng cần có của sinh viên pháp ngữ trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo dục và xã hội, 2(12), 287‑292, ISSN : 1859-3917
 1. Nguyễn Thị Thanh Hương (2019). La démarche « compétences » dans la formation des ingénieurs—Réflexions sur des pratiques pédagogiques de l’enseignement du franҫais. Khoa học ngôn ngữ, 58, 88‑102, ISSN : 1859-2503
 1. Nguyễn Thị Thanh Hương, (2018). Professionnalisation-formation en amont : de quelles pratiques éducatives les Universités pourront-elles permettre aux jeunes d’acquérir des compétences transversales pour répondre à la demande du marché du travail ? Synergies Pays riverains du Mékong, 9-10, 31-46, ISSN : 2107-6758
 1. Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, (2018). L’hybridation pour la professionnalisation des formations –l’exemple du cours hybride d’Insertion Professionnelle. La Francophonie en Asie-Pacifique, 2, 162-175 ; ISBN (Pháp) : 979-103-20-0196-7 ; ISBN (Việt nam) : 978-604-62-6037-0
 1. Nguyễn Thị Thanh Hương, (2017). The use of videos in professional integration course. Journal of education, 4, 164‑168; ISSN: 2354-0753
 1. Nguyễn Thị Thanh Hương, (2017). Dispositif hybride du Cours d’Insertion Professionnelle - un outil pour enseigner le français dans une visée professionnalisante. Synergies Pays riverains du Mékong, 8, 63‑75 ; ISSN : 2107-6758
 1. Các sách đã xuất bản
 1. Nguyễn Thị Thanh Hương (chủ biên), Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược, Hà Thị Thu Anh, Nguyễn Thị Kim Dung. "Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Pháp. Chuyên ngành : Tin học". (NXB Bách khoa Hà Nội, 12/2018, ISBN : 978-604-95-0661-1)
 1. Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, Hà Thị Thu Anh, Dương Thị Thược. "Giới thiệu và bình luận tài liệu phi văn bản. Chuyên ngành : Tin học". (NXB Bách khoa Hà Nội, 12/2017, ISBN : 978-604-95-0348-1)