Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Nguyễn Thị Kim Thanh

Ảnh

Giảng viên chính tiếng Pháp

Nơi làm việc: M314-C7

Email: thanh.nguyenthikim@hust.edu.vn

 

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Tiếng Pháp học thuật, tiếng Pháp chuyên ngành (FOU - FOS)

 • Đào tạo theo hình thức hỗn hợp

 • Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy

 • Giao tiếp liên văn hoá

 • Ngôn ngữ học

GIẢNG DẠY

 • Tiếng Pháp cơ bản

 • Tiếng Pháp học thuật (FOU-FOS), chuyên ngành

 • Tiếng Pháp luyện thi DELF B1

 • Hội nhập nghề nghiệp

GIỚI THIỆU

ThS. GVC. Nguyễn Thị Kim Thanh, giảng viên bộ môn tiếng Pháp, tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ Hà Nội nay là Đại học Hà Nội năm 1992. Năm 1993, cô Kim Thanh đã chính thức trở thành giảng viên của Khoa Ngoại ngữ này là Viện Ngoại ngữ, bộ môn tiếng Pháp sau kỳ thi tuyển dụng. Kể từ đó cô đã cùng bộ môn tiếng Pháp tham gia giảng dạy nhiều chương trình đào tạo khác nhau như chương trình đào tạo tiếng pháp cho sinh viên thuộc khối tiếng Pháp (AUF) các chuyên ngành Thực phẩm, Tin, Điện rồi đến chương trình Kỹ sư chất lượng cao, Ngoại ngữ hai và hệ Đào tạo quốc tế SIE. Tháng 1 năm 2002, cô hoàn thành chương trình học Thạc sỹ với đề tài “Mais, pourtant, cependant et leur traduction en vietnamien”. Gần 30 năm giảng dạy tại Viện ngoại ngữ tại trường Đại học Bách khoa Hà nội, ngoài công việc giảng dạy thì hướng nghiên cứu chính của cô liên quan đến đa ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy tiếng Pháp và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy ngoại ngữ.

Tính đến năm 2020, cô đã công bố một số ấn bản cũng như công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường như: “ Cách sử dụng thời của động từ trong các loại hình văn bản dành cho sinh viên khối D”, “Sử dụng bài hát trong việc dạy và học tiếng Pháp cho trình độ mới bắt đầu”, “Giới thiêụ và bình luận tài liệu phi văn bản chuyên ngành cơ khí hàng không (CKHK)”, “Kỹ năng thuyết trình chuyên ngành CKHK” (chủ biên), “Kỹ năng thuyết trình chuyên ngành quản trị doanh nghiệp”, “ Giới thiệu và bình luận tài liệu phi văn bản chuyên ngành quản trị doanh nghiệp” (đồng tác giả). Ngoài ra cô còn tham gia hợp tác viết bài với nhóm bác sỹ về E-tool (SLIPTA e-Tool improves laboratory audit process in Vietnam and Cambodia). Hiện nay cô đang cùng đồng nghiệp tham gia thiết kế, phát triển và sử dụng khóa học dạy học kết hợp môn học tiếng Pháp chuyên ngành CKHK (trưởng nhóm) và B1 (thành viên) thuộc dự án “Cải tiến chất lượng dạy và học tiếng Pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra thông qua việc áp dụng các khoá học theo hình thức kết hợp (Blended learning)”.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • NCKH cấp trường: « Sử dụng bài hát trong giảng dạy Tiếng Pháp cho trình độ đầu tiên (ứng dụng trong giảng dạy các hiện tượng ngữ âm, ngữ pháp từ vựng điển hình ở trình độ  đầu tiên », 2009.

 • NCKH cấp trường: «Cách sử dụng thời của động từ trong các loại hình văn bản Tiếng Pháp ứng dụng cho sinh viên khối D»  (Văn tường thuật; văn lập luận, giải thích, thuyết minh, văn miêu tả và các loại văn bản khác) « Emploi du temps verbal dans la typologie des textes, réservé aux étudiants en 2e langue. », 2008. 

Các bài báo khoa học đã công bố:

 • Áp dụng hoạt động trải nghiệm cho giáo trình l’Atelier A1 tại ĐHBK HN (6/2023, Tạp chí giáo dục và xã hội)

 • Dạy tiếng Pháp khác đi với bản đồ tư duy (5/2023 : Kỷ yếu hội nghị quốc tế.)

 • Sử dụng Bản đồ tư duy để cải thiện việc học tiếng Pháp cho sinh viên ĐHBK HN (5/2022, Tạp chí giáo dục và xã hội)

 • Giãn cách và đổi mới trong giảng dạy tiếng Pháp tại trường ĐHBK HN (6/2021, Tạp chí giáo dục và xã hội)

 • Phương pháp dạy học trải nghiệm trong giảng dạy môn tiếng Pháp tại trường ĐHBK HN (3/2021 đồng tác giả; Tạp chí giáo dục và xã hội)

Sách đã xuất bản

 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh (chủ biên), ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thị Thu Anh, « Kỹ năng bình luận tài liệu phi văn bản. Chuyên ngành : Cơ khí hàng không». NXB Bách khoa Hà Nội, 1/2019.

 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh (chủ biên), ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thị Thu Anh, « Kỹ năng thuyết trình. Chuyên ngành : Cơ khí hàng không ». NXB Bách khoa Hà Nội, T1/2019.

 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh, ThS. Hà Thị Thu Anh, « Kỹ năng thuyết trình. Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp». NXB Bách khoa Hà Nội, 1/2019.

 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh, ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, ThS. Dương Thị Thược « Giới thiệu và bình luận các tài liệu phi văn bản. Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp». NXB Bách khoa Hà Nội, 2/2018.