Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Nguyễn Thị Kim Dung

Ảnh

Giảng viên tiếng Pháp

Nơi làm việc: Phòng M314 nhà C7

Email: dung.nguyenthikim@hust.edu.vn

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Các kỹ năng trong trường đại học;
 • Tiếng Pháp chuyên ngành ;
 • Ngôn ngữ học;
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp (Didactique du FLE);
 • Giao tiếp liên văn hóa (Communication interculturelle).

 

 

GIẢNG DẠY

 • Tiếng Pháp cơ bản ;
 • Luyện thi DELF-DALF ;
 • Các kỹ năng dùng trong trường đại học: ;
 • Hội nhập nghề nghiệp;
 • Tiếng Pháp chuyên ngành.

 

 

GIỚI THIỆU

ThS.GV. Nguyễn Thị Kim Dung, Bộ môn Pháp văn, tốt nghiệp đại học năm 1995, hoàn thành chương trình thạc sỹ năm 2006, cô cũng đã tham dự một số khóa đào tạo thực tập ngắn hạn tại một số nước như Pháp, Singapore, Canada vào các năm 1997, 2004, 2013. Cô bắt đầu tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Bộ môn Pháp văn-Viện Ngoại ngữ vào năm 1999. Hướng nghiên cứu chính của cô là Khoa học ngôn ngữ, ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp chuyên ngành và học thuật. Cho đến nay, cô đã tham gia một số công trình nghiên cứu khoa học, tham gia viết sách phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy, tham gia các dự án nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Các bài báo khoa học đã công bố:

 • Ths.GVC. Trịnh Thị Nguyệt Anh ; Ths.GV. Nguyễn Thị Kim Dung ; Bài báo : «Tăng cường tính tự chủ trong học kỹ năng nói và viết tiếng Pháp cho sinh viên khối đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại trường ĐH BKHN »; Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số đặc biệt kỳ 1 tháng 12/2019.
 •  ThS. GV. Nguyễn Thị Kim Dung, ThS. GVC. Dương Thị Quỳnh Nga: « Lồng ghép kiến thức chuyên ngành vào giảng dạy các kỹ năng đại học bằng tiếng Pháp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: kinh nghiệm và đề xuất sư phạm», Tạp chí Giáo dục, 2017.

 

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 •  Tham gia Dự án “Cải tiến chất lượng dạy và học tiếng Pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra thông qua việc áp dụng các khoá học theo hình thức kết hợp (Blended learning)” do ĐH BKHN phối hợp cùng Tổ chức ĐH Pháp ngữ AUF thực hiện, chưa nghiệm thu, Ths.GVC. Nguyễn Thị Thanh Hương làm trưởng dự án.
 •  Tham gia vào nhóm nghiên cứu “Chương trình Phân tích hệ thống giáo dục” của Hội nghị Bộ trưởng các nước sử dụng tiếng Pháp (PASEC 10) – Năm 2014 ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do đạt thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia nghiên cứu.
 • ThS.GV. Nguyễn Thị Kim Dung (CN), ThS. GVC. Trịnh Thị Nguyệt Anh: “Hiện tượng giao thoa giữa hai ngôn ngữ Việt-Pháp và giải pháp giúp sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội học tốt kỹ năng nói tiếng Pháp”; Nghiên cứu khoa học cấp trường, 2014;
 •  ThS. Hoàng Bích Vân (CN), ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ThS. Nguyễn Thị Kim Dung : « Khảo sát và phân tích nhu cầu học tiếng Pháp của sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Trường ĐHBK Hà Nội », Nghiên cứu khoa học cấp trường, 2007
 • Tham gia dự án “Cải tiến chất lượng dạy và học tiếng Pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra thông qua việc áp dụng các khoá học theo hình thức kết hợp (Blended learning)”  do ĐH BKHN phối hợp cùng Tổ chức ĐH Pháp ngữ AUF thực hiện, giai đoạn 2019-2021, chưa nghiệm thu, Ths.GVC Nguyễn Thị Thanh Hương làm trưởng dự án.

 

Sách đã xuất bản

 • Tham gia biên soạn tập bài giảng « Tiếng Pháp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp »-Đào tạo hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học UPMF-Cộng hòa Pháp (Université Pierre-Mendes de France) ;
 • Tham gia biên soạn sách « Kỹ năng phân tích các tài liệu phi văn bản-Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp »-Đào tạo hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học UPMF-Cộng hòa Pháp (Université Pierre-Mendes de France)-NXB Bách Khoa 2018.
 • Tham gia biên soạn sách «Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Pháp- Chuyên ngành Tin học (GVC-Ths Nguyễn Thị Thanh Hương làm chủ biên)-NXB Bách Khoa 2018.

Các tham luận hội thảo khoa học trong và ngoài nước:

 • Ths.GVC. Trịnh Thị Nguyệt Anh ; Ths.GV. Nguyễn Thị Kim Dung ; báo cáo tại Hội nghị khoa học nghiên cứu Pháp ngữ khu vực Châu Á – TBD do OIF tổ chức tại Siem Reap, Cam-Pu-Chia vào tháng 11/2019; tên tham luận: “Comment favoriser la réussite de l’autonomie dans l’apprentissage des compétences de production écrite et orale chez les étudiants du PFIEV.”
 •  Hội thảo do mạng lưới các giảng viên-nhà nghiên cứu trẻ khu vực Châu Á- Thái Bình dương tổ chức từ ngày 24 đến 26/8/2011 tại Nha Trang-Việt Nam; Tên tham luận: « Vers une amélioration de l’enseignement de la phonétique aux étudiants de l’Institut Polytechnique de Hanoï-Vietnam».