Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Nguyễn Thanh Mai - Phó trưởng bộ môn TACN

Ảnh

Phó trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp

Giảng viên Tiếng Anh

Nơi làm việc: P.201 – D4

Email: mai.nguyenthanh@hust.edu.vn

Tel: +84 24 3868 2973

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Kiểm tra – Đánh giá
 • Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ
 • Phương pháp giảng dạy kỹ năng Biên-phiên dịch
 • Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (ESP)

 

GIẢNG DẠY

 • FL 3153: Tiếng Anh Cơ khí và Khoa học Vật liệu
 • FL 3157: Phiên dịch
 • FL 4116: Phiên dịch KHCN
 • FL 4080: Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh
 • FLE 3102: Thực hành Biên-phiên dịch 1 
 • FLE 3205: Tiếng Anh nghề nghiệp 3

 

GIỚI THIỆU

ThS. Nguyễn Thanh Mai hiện là giảng viên Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Viện Ngoại ngữ (Đại học Bách Khoa Hà Nội). Cô đảm nhận công tác tại Viện Ngoại ngữ từ tháng 9/2008 và nhận bằng Thạc sỹ về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Trường ĐH Monash (Australia) năm 2013. Các hướng nghiên cứu chính bao gồm: kiểm tra-đánh giá, ứng dụng CNTT vào giảng dạy ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy kỹ năng Biên-phiên dịch và tiếng Anh chuyên ngành (ESP). Đến nay, ThS. Nguyễn Thanh Mai đã tham gia viết một số chương sách phục vụ giảng dạy, bài báo khoa học, hướng dẫn nhiều nhóm SV NCKH đạt giải cao ở cấp Viện cũng như tham gia vào các hoạt động chuyên môn và ngoại khóa của Viện.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài báo

 • Nguyễn Thanh Mai (2020). Integrating Information and Communication Technologies into second and foreign language teaching: Pedagogical benefits and considerations. VNU Journal of Science: Education Research,[S.l.]. ISSN 2588-1159. Available at: <https://js.vnu.edu.vn/ER/article/view/4401>.doi:https://doi.org/10.25073/25881159/vnuer.4401.
 • Phạm Hoài Anh & Nguyễn Thanh Mai (2019). Đánh giá nhu cầu là khâu quan trọng của quá trình phát triển và đổi mới chương trình đào tạo ngoại ngữ. Tạp chí Giáo dục và xã hội, 96 (8), 37-41.
 • Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Thị Lan Phương, Lê Hoàng Linh, Lương Thanh Mai (2018). Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo dịch thuật và thị trường lao động. Tạp chí Từ điển học và Bách Khoa thư, 4 (54), 72-77. 4Nguyễn Thanh Mai (2017). Hướng tới cách tiếp cận tổng hợp trong dạy kỹ năng viết bằng ngôn ngữ thứ 2. Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4-2017, 98-101.

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • 2018 Phạm Hoài Anh, Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Hạnh Đào, Bùi Thị Thanh Hòa.  Phân tích nhu cầu của người học, giáo viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng đối với Chương trình Cử nhân Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ nhằm đổi mới và cải tiến Chương trình. Năm nghiệm thu: 2019 . Vai trò: Thành viên

 

 • 2017 Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Thị Lan Phương, Lê Hoàng Linh. Nâng cao tính xác thực trong giảng dạy kĩ năng biên dịch kĩ thuật tại Viện ngoại ngữ - ĐH Bách Khoa HN. Chưa nghiệm thu.Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
 • 2015 Phạm Hoài Anh, Nguyễn Thanh Mai. Đánh giá tác động của việc áp dụng phương pháp Học theo Dự án (Project-Based Learning) đối với tính tự chủ của người học (Learner Autonomy) trong các môn Tiếng Anh Chuyên ngành của sinh viên cử nhân TA KHKT&CN. Năm nghiệm thu: 2016.Vai trò: Thành viên.
 • 2010 Nguyễn Thanh Mai, Trần Hương Giang, Nguyễn Kim Chi . Cải tiến phương pháp giảng dạy Kỹ năng thuyết trình cho SV chuyên ngành ngoại ngữ KHCN – trường ĐH Bách Khoa HN -                Năm nghiệm thu: 2011. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài.

 

Sách đã xuất bản

 • Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Vân Khanh, Phạm Thanh Dương, Nguyễn Thị Lan Phương, Trần Hồng Thủy, Phạm Thị Thanh Thủy (2019). English for Mechanical Engineering and Materials Science. NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội. (ISBN: 978-604-95-0391-7)
 • Trần Hương Giang, Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Thị Hải Anh, Nguyễn Hạnh Đào, Phùng Thị Lan Hương, Lê Nữ Cẩm Lệ, Lương Thanh Mai, Nguyễn Phương Linh (2018). Talking Out:Skills for active learners. NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội. (ISBN: 978-604-95-0651-2)