Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Nguyễn Thanh Huyền

Ảnh

Giảng viên tiếng Anh

Nơi làm việc: P.206 – D4

Email: huyen.nguyenthanh@hust.edu.vn

Tel: 02438682974

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
  • Ngôn ngữ học ứng dụng
  • Động lực học ngoại ngữ

 

GIẢNG DẠY

  • Kỹ năng Nói tiếng Anh
  • Kỹ năng Đọc tiếng Anh
  • Kỹ năng Nghe tiếng Anh
  • Kỹ năng Viết tiếng Anh

 

GIỚI THIỆU

ThS Nguyễn Thanh Huyền, giảng viên Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội năm 2017. Cô đã hoàn thành chương trình học Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Victoria(Úc). Giảng viên Nguyễn Thanh Huyền tham gia công tác giảng dạy tại Viện Ngoại ngữ từ năm 2019 đến nay. Hướng nghiên cứu chính của cô là Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng, Động lực học ngoại ngữ.

BÀI BÁO KHOA HỌC

  • Nguyễn Thanh Huyền. Hiệu quả của phương pháp nghe hiểu mở rộng đối với sự phát triển kỹ năng nghe hiểu của sinh viên đại học.Tạp chí Giáo dục và Xã hội, tháng 4/2020, trang 138-144.