Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Nguyễn Mỹ Bình - Trưởng bộ môn TACS

Ảnh

Trưởng Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở

Giảng viên tiếng Anh

Nơi làm việc: P.206 – D4

Email: binh.nguyenmy@hust.edu.vn

Tel: 02438682974

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Phát triển chuyên môn cho giáo viên
 • Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngôn ngữ
 • Học tự chủ

 

GIẢNG DẠY

 • Kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh
 • Tiếng Anh học thuật
 • Kỹ năng học tập

 

GIỚI THIỆU

ThS. Nguyễn Mỹ Bình, trưởng Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2005 và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Victoria (Wellington, New Zealand) năm 2011 theo học bổng toàn phần của chính phủ New Zealand với đề tài "Những ảnh hưởng lâu dài của hình thức kiểm tra đánh giá thông qua portfolio đối với năng lực tự đánh giá của giáo viên". ThS. Nguyễn Mỹ Bình có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. Định hướng nghiên cứu của ThS. Nguyễn Mỹ Bình bao gồm phát triển chuyên môn cho giáo viên, kiểm tra đánh giá ngôn ngữ, và học tự chủ.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài báo

 • Nguyễn Mỹ Bình. Bàn về các phương pháp phản hồi hiệu quả trong giảng dạy môn Viết tiếng Anh. Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 2(64), 3-2020.

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • Đánh giá độ giá trị (validity) của đề thi môn tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí và vật liệu I – chương trình Cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Khoa học – Kỹ thuật – Viện Ngoại Ngữ - Đại học Bách khoa Hà Nội. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. 2015. Chủ nhiệm đề tài.
 • Những ảnh hưởng lâu dài của hình thức kiểm tra đánh giá thông qua portfolio đối với năng lực tự đánh giá của giáo viên. Luận văn thạc sĩ tại trường Đại học Victoria, Wellington, 2011.
 • Cải thiện kỹ năng phát âm của sinh viên năm thứ nhất Khoa Ngoại ngữ (2007) - Thành viên nhóm nghiên cứu.
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ năng Viết tiếng Anh (2007) - Thành viên nhóm nghiên cứu.