Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Dương Thị Quỳnh Nga - Trưởng bộ môn Tiếng Pháp

Ảnh

Giảng viên chính tiếng Pháp

Nơi làm việc: P.202 – D4

Email: nga.duongthiquynh@hust.edu.vn

Tel:024 38682972

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Đa ngôn ngữ
 • Phương pháp giảng dạy Tiếng Pháp
 • Tiếng Pháp học thuật  và Tiếng Pháp chuyên ngành khoa học kỹ thuật
 • Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy ngoại ngữ
 • Xây dựng, phát triển và đánh giá chương trình giảng dạy ngoại ngữ.

 

GIẢNG DẠY

 • Tiếng Pháp cơ bản
 • Các kỹ năng dùng trong trường đại học
 • Hội nhập nghề nghiệp
 • Tiếng Pháp chuyên ngành thương mại

 

 

GIỚI THIỆU

ThS. GVC. Dương Thị Quỳnh Nga, giảng viên Bộ môn tiếng Pháp, tốt nghiệp thủ khoa Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Đại học  Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Tiếng Pháp – Sư phạm năm 2000 và đã hoàn thành chương trình học Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Pháp năm 2007 với đề tàiNghiên cứu những khó khăn trong diễn đạt nói của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh học tiếng Pháp ngoại ngữ hai tại trường Đại Học Bách khoa Hà Nội”. GVC. Dương Thị Quỳnh Nga đảm nhận công tác giảng dạy tiếng Pháp cơ bản và tiếng Pháp chuyên ngành tại Viện Ngoại ngữ từ tháng 12.2004 đến nay. Ngoài ra, cô cũng đã từng tham gia giảng dạy tiếng Pháp tại một số cơ sở đào tạo như Trường THPT Hà Nội – Amsterdam, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Đại học  Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Pháp tại Hà Nội và Trường Đại học Việt Pháp (USTH).

       Hướng nghiên cứu chính của cô là Phương pháp giảng dạy tiếng nước ngoài và Khoa học giáo dục. Tính đến 2020, cô đã công bố một số công trình khoa học, bài báo tại các tạp chí trong nước và quốc tế, tham luận tại các hội thảo trong khu vực và quốc tế, là tác giả, chủ biên và đồng tác giả của một số giáo trình và sách tiếng Pháp. Cô là thành viên Nhóm nòng cốt Mạng lưới các nhà nghiên cứu trẻ Pháp ngữ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2014 và đã tham gia công tác tổ chức một số hội thảo khoa học của Mạng lưới trong thời gian này.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Các bài báo khoa học đã công bố:

 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thu Anh, ThS. Dương Thị Thược. “Nhìn lại tình hình dạy và học Tiếng Pháp trong Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 5 năm qua (2011-2016) và đề xuất một số giải pháp cải tiến” . Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt-Tháng 4, 2017.
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, ThS. Dương Thị Quỳnh Nga. Lồng ghép kiến thức chuyên ngành vào giảng dạy các kĩ năng Đại học bằng Tiếng Pháp tại trường đại học Bách khoa Hà nội: kinh nghiệm và đề xuất sư phạm”. Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt-Tháng 4, 2017.
 • ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Dương Thị Quỳnh Nga,Nâng cao hiệu quả việc dạy kĩ năng dĩễn đạt nói tiếng Pháp trình độ Delf B1 cho sinh viên quản trị doanh nghiệp thuộc chương trình đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội”.  Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt-Tháng 4, 2017.
 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, « Réflexions sur les interférences dues au contact des langues en expression orale en français chez les étudiants d’anglais à l’Institut Polytechnique de Hanoï ». Tạp chí Synergies Pays riverains du Mékong, Gerflint, CH Pháp, T12/2012.

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Dương Thị Thược, «Nghiên cứu tổng quát thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm cải tiến họat động dạy và học Tiếng Pháp trong Chương trình đào tạo Kĩ sư chất lượng cao, trường ĐHBK Hà Nội». Đề tài NCKH cấp trường, 7/2017.
 • ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, «Thiết kế khung ngân hàng đề thi tiếng Pháp và ứng dụng xây dựng bộ đề Tiếng Pháp giáo trình Connexions I ». Đề tài NCKH cấp trường, 12/2009.
 • ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, «Sử dụng trò chơi trong lớp học Tiếng Pháp trình độ cơ sở (Áp dụng cho giáo trình Studio 100 trình độ cơ sở) ». Đề tài NCKH cấp trường, 12/2007.

 

Sách đã xuất bản

 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh (chủ biên), ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thị Thu Anh, « Kỹ năng thuyết trình. Chuyên ngành : Cơ khí hàng không ». NXB Bách khoa Hà Nội, T1/2019.
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh (chủ biên), ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thị Thu Anh, « Kỹ năng bình luận tài liệu phi văn bản. Chuyên ngành : Cơ khí hàng không». NXB Bách khoa Hà Nội, 1/2019.
 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh, ThS. Hà Thị Thu Anh, « Kỹ năng thuyết trình. Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp». NXB Bách khoa Hà Nội, 1/2019.
 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh, ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, ThS. Dương Thị Thược « Giới thiệu và bình luận các tài liệu phi văn bản. Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp». NXB Bách khoa Hà Nội, 2/2018.
 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, Etudes des difficultés en expression orale des étudiants d’anglais apprenant le français comme la deuxième langue étrangère à l’Institut Polytechnique de Hanoi”, 168 pages, Éditions Universitaires Européennes, CHLB Đức , 2/2011.

 

Các tham luận hội thảo khoa học trong và ngoài nước:

 • Ths  Dương Thị Quỳnh Nga,“ Vers un curriculum de français d’une formation professionnalisante en relation avec la démarche-qualité“. Hội nghị khoa học quốc tế, « La professionnalisation des formations dans les dé partements de français », tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, T3/2019.
 • Ths  Dương Thị Quỳnh Nga,“ Tăng cường hoạt động nghiên cứu- đào tạo của giáo viên, chìa khóa để duy trì và nâng cao chất lượn giảng dạy Tiếng Pháp tại các cơ sở đào tạo đại học không chuyên ngữ của Việt Nam“. Hội nghị khoa học khu vực châu Á-TBD, “Evolution de la recherche en Asie du Sud-Est et les nouvelles pistes“, tổ chức tại Huế, Việt Nam, T12/2015.
 • Ths Dương Thị Quỳnh Nga, Ths Nguyễn Thị Mị Dung, “Hoạt động tự đào tạo dành cho giáo viên dạy Tiếng Pháp chuyên ngành“. Hội nghị các nhà nghiên cứu viên trẻ Pháp ngữ khu vực châu Á- Thái Bình Dương “Tự đào tạo để đổi mới, thách thức và chiến lược" , tổ chức tại  Hà Nội, Việt Nam, T11/2014.
 • Ths Nguyễn Thị Mị Dung, TS Lã Tiến Dũng, Ths Dương Thị Quỳnh Nga, « Nâng cao chất lượng việc soạn thảo báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa trong các chương trình đào tạo cử nhân Pháp ngữ tại Việt Nam ». Ngày nghiên cứu của mạng lưới các nhà nghiên cứu Pháp ngữ khu vực châu Á- Thái Bình Dương, tổ chức tại Nha Trang Việt Nam, T9/2014.
 • Ths Dương Thị Quỳnh Nga, “ Sử dụng Khung tham chiếu chung châu Âu trong giảng dạy và học Tiếng Pháp phù hợp với bối cảnh Việt Nam ». Ngày nghiên cứu của mạng lưới các nhà nghiên cứu Pháp ngữ khu vực châu Á- Thái Bình Dương , tổ chức tại Nha Trang Việt Nam, T9/2014.
 • Ths Dương Thị Quỳnh Nga, “Học giao tiếp tiếng Pháp thông qua thực hành giao tiếp: Nghiên cứu trường hợp học Tiếng Pháp ngoại ngữ 2 tại ĐHBK Hà Nội ». Hội thảo quốc tếDạy và học tiếng Pháp trong bối cảnh hiện nay tại khu vực ASEAN”, tổ chức tại Đại học Naresuan, Phitsanulok, Thái Lan, T8/2013.
 • Ths Dương Thị Quỳnh Nga,Nghiên cứu việc thiết kế chương trình giảng dạy Tiếng Pháp dành cho các chương trình đào tạo liên kết Pháp ngữ tại Việt Nam theo phương pháp tích hợp ”.  Ngày nghiên cứu của mạng lưới các  nhà nghiên cứu trẻ Pháp ngữ khu vực châu Á- Thái Bình Dương » tổ chức tại Phnôm-pênh, Campuchia, T8/2013.
 • Ths Dương Thị Quỳnh Nga, “ Nâng cao chất lượng việc dạy và học tiếng Pháp ngoại ngữ 2 tại các trường đại học ở Việt Nam”. Ngày nghiên cứu của các  nhà nghiên cứu Pháp ngữ khu vực châu Á- Thái Bình Dương” tổ chức tại Huế, Việt Nam, T7/2010.
 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga; ThS. Nguyễn Thị Mị Dung , « Giảng dạy kĩ năng ghi chép, khó khăn và kinh nghiệm thực tiễn ». Hội nghị khoa học khu vực Châu Á -TBD “Nghiên cứu – Hành động”, tổ chức tại Đà Lạt, Việt Nam T12/2009.
 •   ThS. Dương Thị Quỳnh Nga; ThS. Nguyễn Thị Mị Dung , «Sử dụng blog trong hoạt động dạy/học kĩ năng viết ». Hội nghị các nhà nghiên cứu viên trẻ Pháp ngữ, tổ chức tại Phnôm-pênh, Campuchia T11/2008.