Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Thông báo về việc tiếp nhận thắc mắc, phản hồi của sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN NGOẠI NGỮ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   tháng    năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận thắc mắc, phản hồi của sinh viên

Sau khi triển khai hiệu quả, Viện Ngoại ngữ tiếp tục tiếp nhận các thắc mắc, phản hồi của sinh viên qua thư điện tử (email). Việc sử dụng email khi trao đổi sẽ mang lại các lợi ích sau:

  • Giảm thời gian đi lại, giảm thời gian chờ đợi, hẹn gặp;
  • Xác nhận chính xác thời gian gửi và tiếp nhận, xử lý thông tin;
  • Có thể xử lý thông tin tại mọi địa điểm;
  • Dễ dàng chuyển đơn tới các đơn vị liên quan để xin ý kiến;
  • Lưu được các minh chứng: sinh viên cần lưu lại các email đã gửi, không xóa để còn làm minh chứng trong trường hợp cần thiết.

Yêu cầu

1. Sinh viên bắt buộc phải dùng email của trường cấp khi gửi đơn và các câu hỏi, thắc mắc liên quan tới học tập. Nếu sinh viên dùng các email khác như Gmail, Yahoo mail…thì không thể xác thực được người gửi nên không đủ thông tin để giải quyết. 

2. Trong trường hợp cần có đơn thì sinh viên có thể tải đơn theo mẫu trong từng mục tương ứng, sau đó in ra hoặc viết tay lại đơn đều được. Điền các thông tin trong đơn và cần có đủ các mục chữ ký. Lưu ý trong trường hợp không thể xin chữ ký của khoa/viện/trường thì mục đó có thể để trống, Viện sẽ có hướng dẫn cụ thể cho sinh viên khi tiếp nhận thông tin.

Cách nộp đơn/ thắc mắc/ phản hồi: 

Cách 1: Đơn có thể nộp trực tiếp tại P209 -D4 – Văn phòng Viện Ngoại ngữ  

Cách 2: Nộp đơn/thắc mắc qua email: chụp ảnh cả đơn và thẻ sinh viên rồi gửi kèm theo email tới người tiếp nhận tương ứng.

Người nhận thông tin:

Khối sinh viên FL1 (TA1): cô Đào Thị Hồng Thúy – Phòng 209 D4. Email thuy.daothihong@hust.edu.vn

Khối sinh viên FL2 (TA2): cô Trần Thị Hồng – Phòng 209- D4. Email hong.tranthi@hust.edu.vn

*Lưu ý: Xin Giấy xác nhận, Giấy giới thiệu; Đơn từ cần xin chữ ký Ban Lãnh đạo Viện (đối với cả sinh viên FL1 và FL2): Email cô Trần  Thị Hồng

3. Để có thể dễ dàng phân loại công việc, sinh viên cần soạn tiêu đề email theo cấu trúc sau: [Tóm tắt Hạng mục] Mã số sinh viên – Họ và tên

Ví dụ: [Đơn phúc tra] 20211234 Nguyễn Văn A