Truy cập nội dung luôn
Quay lại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIẤY TỜ TRỰC TUYẾN

Theo thông báo từ Văn phòng Khoa Ngoại ngữ, hiện nay, đối với các giấy tờ như Giấy giới thiệu sinh viên, Giấy chứng nhận sinh viên, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, các em sinh viên đã có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống trang Quản Lý Đào Tạo, mục Biểu mẫu Khoa Ngoại ngữ, bằng tài khoản sinh viên của các em và không phải tới liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa.