Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Thông báo kế hoạch học tập cập nhật áp dụng từ ngày 28/2/2022

Thông báo kế hoạch học tập cập nhật áp dụng từ ngày 28/2/2022

Do những biến động về tình hình dịch bệnh Covid trong giai đoạn hiện nay và yêu cầu đảm bảo sức khỏe, an toàn của công tác dạy và học, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học tập cập nhật áp dụng từ ngày 28/2/2022 như sau:

1. Sinh viên khóa K66 sẽ chuyển sang tổ chức học tập theo hình thức trực tuyến (online) trong thời gian 4 tuần kể từ ngày 28/2/2022 đến ngày 27/3/2022;

2. Sinh viên các khóa từ K65 trở về trước vẫn triển khai học tập theo kế hoạch đã thông báo trước đó; cụ thể như sau: thực hiện thí nghiệm, thực hành, GDTC, GDQP bù cho các lớp/ các buổi chưa thực hiện hoặc đã thực hiện một số buổi hướng dẫn theo hình thức online nhưng thiếu các buổi thực hành từ ngày 28/2/2022 đến ngày 27/3/2022.

Trong quá trình thực hiện, phòng Đào tạo tiếp nhận các thắc mắc và hỗ trợ hướng dẫn qua địa chỉ e-mail: dt@hust.edu.vn và số điện thoại 0243.869.2008.

Ngày đăng thông báo: 21/2/2022

PHÒNG ĐÀO TẠO