Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Th.s Hà Thị Thu Anh

Ảnh

Giảng viên tiếng Pháp

Nơi làm việc: Phòng M314 nhà C7

Email: anh.hathithu@hust.edu.vn

 

 

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Phương pháp giảng dạy Tiếng Pháp

 

GIẢNG DẠY

 • Tiếng Pháp cơ bản
 • Tiếng Pháp thương mại
 • Hội nhập nghề nghiệp
 • Các kỹ năng dùng trong trường đại học

 

GIỚI THIỆU

ThS. Hà Thị Thu Anh, giảng viên Bộ môn tiếng Pháp, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà nội (tức Đại học Hà nội) năm 1991, đã hoàn thành chương trình học Thạc sĩ năm 2004 với đề tàiDạy tiếng Pháp Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Bách hoa Hà Nội. Giảng viên Hà Thị Thu Anh đảm nhận công tác giảng dạy tiếng Pháp tại Viện Ngoại ngữ từ năm 2001 đến nay. Hướng nghiên cứu chính của cô là phương pháp giảng dạy tiếng Pháp. Tính đến 2020, cô đã có một số công trình khoa học, bài báo, tham gia viết giáo trình dạy tiếng Pháp cho bộ môn.

 

BÀI BÁO KHOA HỌC

 • ThS. Hà Thu Anh,Áp dụng trò chơi trong lớp học Tiếng Pháp cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội”. Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số đặc biệt tháng 12/2019.
 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thu Anh, ThS. Dương Thị Thược. “Nhìn lại tình hình dạy và học Tiếng Pháp trong Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 5 năm qua (2011-2016) và đề xuất một số giải pháp cải tiến” . Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt-Tháng 4, 2017.
 • ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Dương Thị Quỳnh Nga,Nâng cao hiệu quả việc dạy kĩ năng dĩễn đạt nói Tiếng Pháp trình độ Delf B1 cho sinh viên quản trị doanh nghiệp thuộc chương trình đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội”.  Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt-Tháng 4, 2017, (ISBN: 2354-0753).

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Dương Thị Thược, «Nghiên cứu tổng quát thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm cải tiến họat động dạy và học Tiếng Pháp trong Chương trình đào tạo Kĩ sư chất lượng cao, trường ĐHBK Hà Nội». Đề tài NCKH cấp trường, 7/2017.
 • ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, «Thiết kế khung ngân hàng đề thi tiếng Pháp và ứng dụng xây dựng bộ đề Tiếng Pháp giáo trình Connexions I ». Đề tài NCKH cấp trường, 12/2009.
 • ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, «Sử dụng trò chơi trong lớp học Tiếng Pháp trình độ cơ sở (Áp dụng cho giáo trình Studio 100 trình độ cơ sở) ». Đề tài NCKH cấp trường, 12/2007.
 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ThS. Trịnh Thị Nguyệt Anh, ThS. Hà Thị Thu Anh, Đánh giá chương trình giảng dạy tiếng Pháp như ngoại ngữ hai cho khối sinh viên tiếng Anh khoa học – công nghệ. Đề tài NCKH cấp trường. 2005

Sách đã xuất bản

 • ThS. Dương Thị Quỳnh Nga (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh, ThS. Hà Thị Thu Anh, « Kỹ năng thuyết trình. Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp». NXB Bách khoa Hà Nội, 1/2019.
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh (chủ biên), ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thị Thu Anh, « Kỹ năng bình luận tài liệu phi văn bản. Chuyên ngành : Cơ khí hàng không». NXB Bách khoa Hà Nội, 1/2019.
 • ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh (chủ biên), ThS. Dương Thị Quỳnh Nga, ThS. Hà Thị Thu Anh, « Kỹ năng thuyết trình. Chuyên ngành : Cơ khí hàng không ». NXB Bách khoa Hà Nội, T1/2019.
 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương (chủ biên), ThS. Trịnh Thị Nguyệt Anh, ThS. Dương Thị Thược, ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Nguyễn Thị Kim Dung. « Kỹ năng thuyết trình bằng Tiếng Pháp. Chuyên ngành: Tin học ». NXB Bách khoa Hà Nội. 97 trang, 12/2018.
 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương (chủ biên), ThS. Trịnh Thị Nguyệt Anh, ThS. Hà Thị Thu Anh, ThS. Dương Thị Thược. « Giới thiệu và bình luận các tài liệu phi văn bản ». Chuyên ngành: Tin học. NXB Bách Khoa. 43 trang, 2017.