Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Một số đầu việc cần hoàn thành của sinh viên K65

TÂN SINH VIÊN NGÔN NGỮ ANH FL1 & FL2 - K65 LƯU Ý HOÀN THÀNH MỘT SỐ CÔNG TÁC SAU:

 

  • 14/10/2020: Nộp hồ sơ tại phòng 207- D4 - Viện Ngoại ngữ

                          Sáng từ 8h30-11h30; chiều từ 14h-16h30)

 

  • 15/10/2020: Khai giảng năm học mới tại Quảng trường C1 (từ 7h30-9h05)
  • 15/10/2020: Sinh hoạt công dân tại Hội trường C2

                 (Sáng từ 9h05, chiều từ 13h15)

 

  • 16/10/2020 (7h15-11h15): Khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế Bách khoa
  • 16/10/2020 (13h30-17h00): Buổi định hướng ngành của Viện Ngoại ngữ

        (FL1 tại 407 D6; FL2 tại 107 D6)

 

  • 19/10/2020:    Bắt đầu học tập theo thời khóa biểu
  • 19/10-2/11/2020: Hậu kiểm kết quả học tập theo tổ hợp xét tuyển

 

  • 25/10/2020: Kiểm tra quy chế online