Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Lê Thị Thiên Hương

Ảnh

Giảng viên Tiếng Anh Bộ môn Tiếng Anh Khối  kỹ Thuật

Nơi làm việc: P101- D4

Email: huong.lethithien@hust.edu.vn

Tel: 02438682974

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Phương Pháp giảng dạy Tiếng Anh
  • Thiết kế chương trình giảng dạy.
  • Đánh giá và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy.
  • Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành

 

 

GIẢNG DẠY

  • Kỹ năng Tổng hợp
  • Kỹ năng Nghe Tiếng Anh
  • Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin

 

 

GIỚI THIỆU

ThS. Lê Thị Thiên Hương, giảng viên Bộ môn tiếng Anh Kỹ thuật, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 1995, hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh năm 2003. Giảng viên Lê Thị Thiên Hương đảm nhận công tác giảng dạy tiếng Anh tại Viện Ngoại Ngữ từ năm 1995 đến nay. Cô cũng đã thực hiện các đề tài nghiên cứu, bài báo, và tham gia vào các hoạt động chung của Viện Ngoại Ngữ.

 

 

BÀI BÁO KHOA HỌC

  • Lê Thị Tuyết Ngọc, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Phương Dung. Thiết kế các hoạt động thực hành nói cho sinh viên năm thứ 3 của Khoa Điện Tử Viễn Thông, trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Đề tài cấp trường năm 2007, tham gia đề tài.
  • Phạm Phương Thảo, Lê Thị Thiên Hương, Vương Thu Hiền.  Đánh giá việc học, tổ chức và kiểm tra kỹ năng thuyết trình dành cho sinh viên năm thứ hai khoa Công nghệ thông tin trường ĐHBK Hà nội. Đề tài cấp trường năm 2007, tham gia đề tài.
  • Trịnh Thị  Ánh Hằng, Lê Thị Thiên Hương. Sử dụng mô hình kể chuyện để nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa của sinh viên, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 2 – 2020.