Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Hội nghị khoa học Dạy & Học Ngoại Ngữ trong thời đại 4.0

KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KỶ NIỆM 20 NĂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG ANH KHKT & CN
KỶ NIỆM 10 NĂM CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC IPE

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC
DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG THỜI ĐẠI 4.0
CƠ HỘI, THÁCH THỨC & CHIẾN LƯỢC


Để kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 20 năm chương trình đào tạo Cử nhân Tiếng Anh KHKT & CN, 10 năm chương trình hợp tác IPE, Viện Ngoại ngữ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội nghị khoa học “Dạy và học ngoại ngữ trong thời đại 4.0: Cơ hội, hách thức & chiến lược”. Hội nghị là diễn đàn khoa học dành cho giảng viên Viện Ngoại ngữ và các đối tác trong, ngoài nước của Viện. Hội nghị là nơi chia sẻ về những cơ hội, thách thức cũng như chiến lược dạy và học ngoại ngữ trong thời đại mới như vấn đề công nghệ trong đào tạo ngoại ngữ, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy ngoại ngữ và các vấn đề ngôn ngữ - văn hoá. Hội nghị cũng hướng tới mục tiêu tăng cường sự kết nối, hợp tác giữa Viện Ngoại ngữ với các đối tác trong nước và quốc tế.

⧫ Thời gian dự kiến: Ngày 28 tháng 7 năm 2021
⧫ Địa điểm: Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
⧫ Nội dung hội nghị:

1. Công nghệ trong đào tạo ngoại ngữ
2. Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy ngoại ngữ
3. Các vấn đề ngôn ngữ - văn hoá

⧫ Chương trình Hội nghị:

⬧ Phiên toàn thể: Báo cáo chung, báo cáo của khách mời (Trường Đại học Plymouth St
Mark and St John (UCP Marjon), Vương quốc Anh; Trường Đại học Hà Nội
⬧ Phiên tiểu ban: Báo cáo của khách mời, báo cáo của giảng viên Viện Ngoại ngữ

⧫ Ngôn ngữ báo cáo: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Việt
⧫ Xuất bản: Các báo cáo sẽ được phản biện và duyệt xuất bản trên tạp chí:

⬧ Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (Trường Đại học Hà Nội)
⬧ Tạp chí Giáo dục và Xã hội

⧫ Thời gian nhận Báo cáo toàn văn:

⬧ Đợt 1: 28/02/2021
⬧ Đợt 2: 28/3/2021
⬧ Đợt 3: 28/4/2021

⧫ Địa chỉ email gửi báo cáo toàn văn: hue.tranthi@hust.edu.vn
⧫ Địa chỉ liên hệ:

⬧ Viện Ngoại ngữ, 209-D4, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
⬧ Điện thoại: (84) 24 38692201 / (84) 24 8692835
⬧ E-mail: sofl@hust.edu.vn
⬧ Website: http://sofl.hust.edu.vn

⧫ Ban tổ chức:

⬧ TS. Nguyễn Việt Khoa - Viện trưởng Viện Ngoại ngữ; Tel: 0976196209;
     Email: khoa.nguyenviet@hust.edu.vn
⬧ TS. Ngô Phương Anh – Phó Viện trưởng Viện Ngoại ngữ; Tel: 0934669729;
    Email: anh.ngophuong@hust.edu.vn
⬧ ThS. Phạm Hoài Anh - Phó Viện trưởng Viện Ngoại ngữ; Tel: 0384460764;
    Email: anh.phamhoai@hust.edu.vn

 

Đường link đăng ký tham dự HỘI NGHỊ KHOA HỌC DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG THỜI ĐẠI 4.0
CƠ HỘI, THÁCH THỨC & CHIẾN LƯỢC

https://docs.google.com/document/d/1-feQOPLxe1bAubz-zhLOweuK76_5X0yKliSl22oJB-s/edit