Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Trần Thị Hồng

Ảnh

Chuyên viên

Nơi làm việc: Văn phòng Viện 312 – C7

Email: hong.tranthi@hust.edu.vn

Tel: 0243 8692201

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

GIẢNG DẠY

GIỚI THIỆU

Mảng công việc phụ trách:

o Thư ký Văn phòng Viện:

 • VB đi – đến; con dấu của BLĐV;
 • Số quyết định;
 • Công tác ISO Viện: thứ ký tiểu ban ISO Viện;
 • Giấy tờ công tác khác của Viện (thi đua khen thưởng, đánh giá cán bộ,..)

o NCKH:

 • Tổng hợp Hồ sơ xét duyệt đề tài;
 • Nhận – lưu Hồ sơ nghiệm thu đề tài tại Viện.
 • Tổng hợp – kê khai khối lượng;
 • Tập hợp báo cáo theo yêu cầu của Trường

o Công tác sinh viên:

 • Hồ sơ sinh viên khối IPE (FL2)
 • Công tác liên quan phát bằng tốt nghiệp HUST và Marjon khối IPE (FL2)
 • Tiếp nhận – xử lý giấy tờ: xác nhận sinh viên; giấy giới thiệu; 1 số giấy tờ khác theo mẫu
 • Hỗ trợ điều phối viên chương trình, giáo viên và sinh viên TA2 trong các sự kiện khác (SSLC, họp đánh giá online,..)

o Công tác giáo vụ:

 • Giáo vụ khối IPE (FL2), tiếng Pháp
 • Phách thi các học phần thuộc BM tiếng Pháp, BM Tiếng Anh Cơ sở, BM Lý thuyết tiếng và VHVM Anh Mỹ; và khối IPE (FL2)
 • In – Lưu bảng điểm các lớp khối IPE (FL2) và tiếng Pháp
 • Hồ sơ Thực tập tốt nghiệp – Khóa luận tốt nghiệp SV khối IPE (FL2)
 • Giấy tờ liên quan NNA VB2, Vừa học vừa làm; Kê khai thanh toán giảng dạy VB2, VHVL

o Công đoàn Viện: CĐ phí; tổng hợp báo cáo, thi đua, và giấy tờ liên quan CĐV; Phối hợp tổ chức công tác CĐV khác

BÀI BÁO KHOA HỌC