Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Ths. Đồng Thị Hồng Hậu

Ảnh

Chuyên viên 

Nơi làm việc: Văn phòng Viện 312 – C7

Email: hau.dongthihong@hust.edu.vn

Tel: 0243 8692201

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

GIẢNG DẠY

GIỚI THIỆU

Nhiệm vụ

Công tác kế toán: phụ trách tài chính toàn Viện

Công tác giáo vụ bộ môn Tiếng Anh Kỹ Thuật

Các công tác khác.

 

BÀI BÁO KHOA HỌC