Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Chương trình đào tạo FL1 và FL2

Viện Ngoại Ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội cung cấp hai chương trình đào tạo cấp bằng có mã ngành lần lượt là FL1 và FL2. Các học phần, hệ số tín chỉ và kỳ học tương ứng giữa hai chường trình đào tạo được cung cấp chi tiết trong các liên kết dưới đây. 

Chi tiết chương trình đào tạo ngành FL1:

/documents/195978/198172/CT%C4%90T+FL1.xlsx/7d3ae67d-1f96-45dd-82c0-90ac5ffa487b

Chi tiết chương trình đào tạo ngành FL2: 

/documents/195978/198172/CT%C4%90T+IPE+%28FL2%29.doc/403cb561-dd45-4e77-a692-519362146671