Truy cập nội dung luôn
Quay lại

HỌC BỔNG TRAO ĐỔI NƯỚC NGOÀI

Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai Học bổng trao đổi nước ngoài, tạo điều kiện tối ưu cho sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm quốc tế, từ đó góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Đại học trong cộng đồng quốc tế.

Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện cho sinh viên đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát triển kỹ năng, kinh nghiệm trong môi trường giáo dục quốc tế, tăng cường hội nhập quốc tế, góp phần quảng bá và nâng cao hình ảnh, vị thế của Nhà trường... ĐHBK Hà Nội đã ban hành Quy định học bổng trao đổi nước ngoài cho sinh viên đi học tập/ thực tập ngắn hạn tại nước ngoài.
Thông tin chi tiết về học bổng xem tại: https://ctsv.hust.edu.vn/#/so-tay-sv/61/hoc-bong